Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Svenska sedlar
Svenska sedlar

Stora skillnader i fjärrvärmepriserna

Det är stora skillnader i priset mellan landets olika fjärrvärmenät. Det visar en undersökning som Villaägarna låtit göra.

Stora skillnader i fjärrvärmepriserna

En vanlig villa gör av med 22 000 kronor på fjärrvärme i Munkedal varje år, medan det räcker med 9 700 kr i Borås.
Skillnaden beror på att en megawattimme kostar 483 kr i Borås och 1 101 kr i Munkedal. Fjärrvärmen är alltså 128 procent dyrare i Munkedal.

- Det finns många faktorer som påverkar hur dyrt det är att göra fjärrvärme, som till exempel huruvida det finns billig restvärme från någon industri. Men självklart kan skillnader också bero på att den ena ägaren är mer effektiv än den andre i sin verksamhetsutövning eller hur mycket vinst som ägaren plockar ut ur bolaget varje år, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna.

Statistik för 211 kommuner har tagits från Energiföretagens hemsida, medan statistik för ytterligare 53 kommuner hämtats in med hjälp av konsultfirman EKAN-gruppen. Över 90 procent av kommunerna är med i studien.

Fjärrvärmepriser 2019

Om kommunen har flera fjärrvärmenät har det nät valts som finns i centralorten. Borås Energi och Miljö har till exempel även ett nät i Fristad som är betydligt dyrare.

Kontakt

  • Anna Werner, samhällspolitisk analytiker, 076-818 49 15

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.