Stora skillnader i fjärrvärmepriserna

Det är stora skillnader i priset mellan landets olika fjärrvärmenät. Det visar en undersökning som Villaägarna låtit göra.

Stora skillnader i fjärrvärmepriserna

En vanlig villa gör av med 23 100 kronor på fjärrvärme i Dorotea, Nordmaling och Vilhelmina varje år, medan det räcker med 9 700 kr i Borås.
Skillnaden beror på att en megawattimme kostar 483 kr i Borås och 1 156 kr i Dorotea, Nordmaling och Vilhelmina. Fjärrvärmen är alltså 140 procent dyrare i Dorotea, Nordmaling och Vilhelmina.

- Det finns många faktorer som påverkar hur dyrt det är att göra fjärrvärme, som till exempel huruvida det finns billig restvärme från någon industri. Men självklart kan skillnader också bero på att den ena ägaren är mer effektiv än den andre i sin verksamhetsutövning eller hur mycket vinst som ägaren plockar ut ur bolaget varje år, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna.

Statistik för 211 kommuner har tagits från Energiföretagens hemsida, medan statistik för ytterligare 53 kommuner hämtats in med hjälp av konsultfirman EKAN-gruppen. Över 90 procent av kommunerna är med i studien.

Studien har inte tagit hänsyn till att det är kallare i Dorotea, Nordmaling och Vilhelmina än Borås vilket leder till att energianvändningen kan vara större där.

Fjärrvärmepriser

Om kommunen har flera fjärrvärmenät har det nät valts som finns i centralorten. Borås Energi och Miljö har till exempel även ett nät i Fristad som är betydligt dyrare.

Kontakt

  • Anna Werner, samhällspolitisk analytiker, 076-818 49 15