Elnätspriserna på väg upp – igen

Två händelser den senaste tiden bådar inte gott för elkonsumenterna. För det första har regeringen beslutat om en proposition som gör det möjligt för elnätsbolagen att öka priserna med 30 miljarder. För det andra har dessa företag precis vunnit mot Energimarknadsinspektionen i domstol. Nu behövs en folklig resning, menar Håkan Larsson, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Håkan Larsson uttrycker sig så här i en artikel i TT som har fått spinn i media:

- Ur ett konsumentperspektiv är det här en dubbelsmocka.

Elnätsföretagen har inte gjort nödvändiga investeringar

Propositionen innebär att elnätsbolagen får möjlighet att rulla fram sparade intäktsramar på 30 miljarder kronor. Pengarna riskerar att hamna på konsumenternas elräkning framöver. Lagförslaget kritiserades hårt av remissinstanserna, däribland Villaägarna, som bland annat skrev så här i sitt remissyttrande:

“Villaägarna anser inte att överrullning av intäktsramar är önskvärt då det indikerar att elnätsbolagen inte har gjort de investeringar som är nödvändiga inom utsatt tid. I stället borde de intäktsramar som inte har utnyttjats gå tillbaka till kundkollektivet i form av lägre elnätsavgifter”.

Energimarknadsinspektionen försöker bromsa elnätsbolagen

Regeringen har tagit fram nya regler inför tillsynsperioden 2020–2023 som begränsar hur stora intäktsramarna får vara, med andra ord vilka avgifter de kan ta av konsumenterna. I en ny dom underkände förvaltningsrätten i Linköping Energimarknadsinspektionen angående hur elföretagens intäktsramar ska beräknas.

De nya reglerna tillkom som en följd av de kraftigt höjda elnätsavgifterna som hade pågått ett antal år. Energimarknadsinspektionen försökte även då att stoppa elnätsföretagen, men förlorade i domstol.

Både lagen och domen innebär att elkonsumenterna återigen riskerar höjda elpriser.

- Det vore ju en sak om det här gick till investeringar i näten, för det behövs verkligen, men det går i stället till att bättra på vinsterna, säger Håkan Larsson.

Tillsätt ny utredning om elnäten

Elnätsmarknaden är problematisk eftersom den består av olika lokala monopol. Enda sättet att hålla priserna på rimliga nivåer är via prisreglering. I Sverige är den dock väldigt svag, vilket gör att elnätsmonopolen ökat priserna med 30–40 % det senaste decenniet. Det är långt mer än jämförbara länder. Och nu ska de alltså ges möjlighet att öka priserna med ytterligare 30 miljarder kronor.

- Villaägarna uppmanar regeringen att ta ett helhetsgrepp genom att tillsätta en ny utredning. Det är ju uppenbart att det inte fungerar som det var tänkt, säger Håkan Larsson.

Elnätsbolagen har ett naturligt monopol och deras sätt att ta ut avgifter av konsumenterna regleras därmed av Energimarknadsinspektionen. 

- Men vi måste ha en reglering som utgår från den svagare parten, det vill säga kunden, säger Håkan Larsson.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.