elnät på landet

Regeringens elkompensation är felaktigt utformad

Nu har regeringen meddelat att man att man avser att kompensera hushållen med sju miljarder kronor för de höga elräkningarna under vintern. Villaägarna har sedan i oktober krävt att staten avskaffar energiskatten på el för att underlätta för hushållen som fått se skenande elräkningar. Att den svenska regeringen till sist agerade, långt efter många andra länder, var å ena sidan välkommet. Å andra sidan är regeringens besked inte väl utformat.

Avskaffad skatt eller bidrag för att betala skatt? 

Regeringens stöd är som mest 2000 kr till hushåll som förbrukat minst 2000 kWh under december 2021 till februari 2022. För dem med lägre förbrukning blir stödet mindre och under 700 kWh förbrukning blir stödet noll kronor. 

För Villaägare som har låg förbrukning, kanske för att man investerat i dyr energieffektivisering, är det bittert att få noll kronor i stöd för att man ligger under 700 kWh.   

Om man istället avskaffade energiskatten på el istället för ett tillfälligt bidrag skulle det bli mer rättvist av två skäl. Dels skulle alla få ersättning oavsett hur stor förbrukning man har men ändå i förhållande till hur mycket el man konsumerar.  

För det andra skulle det vara rättvist mot elkonsumenterna i elområde 3 och 4 som drabbats mycket hårt av de höga elpriserna i vinter. Detta eftersom energiskatten på el är högre i södra Sverige, 36 öre i södra Sverige mot 25,4 öre i norr. 

Avskaffad energiskatt på el skulle också ställa sig neutralt i förhållande till om hushåll valt fasta eller rörliga elavtal, vilket är rimligt.   

Skattesänkning motiverar elektrifiering  

Politiker talar ofta om en önskvärd omställning av vårt samhälle. Hushållen ska köra elbilar. Industrin ska tillverka fossilfritt stål.   

Dessa saker kräver el. Det är därför inte orimligt att sänka eller avskaffa energiskatten på el som dessutom saknar miljöstyrning. Energiskatten på el är lika hög på en kWh producerad i svensk vattenkraft som en importerad kWh från polsk kolkraft.  

En skattesänkning skulle slutligen vara en signal till näringslivet att faktiskt investera i ny elproduktion vilket i sin tur skulle bidra till att minska risken för sådana prisfluktuationer som förekommit denna vinter och gångna höst.      

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.