mäklare till salu
Lantligt rött trähus med utsikt över en hästhage
mäklare till salu

Villor rasar i värde på grund av solcellsparker

Storskalig solkraft expanderar kraftigt i Sverige. Samtidigt som det är en ren energikälla som inte släpper ut koldioxid, finns det en baksida. Småhusägare hamnar i kläm när deras fastigheter omsluts av solcellsparker på hundratals kvadratmeter.

Den snabba etableringen av solkraft sker idag på ett i det närmaste okontrollerat sätt. Bara under januari har exempelvis Länsstyrelsen i Örebro registrerat 10 ansökningar om solkraftsparker, att jämföra med 28 under hela 2023. Regeringen måste agera för att få ordning på etableringen.

De unga familjer som kontaktar Villaägarnas Riksförbund nu har uppfyllt sin dröm om en villa på landet. De har byggt hus där markpriserna är resonabla, naturen nära och det digitala distansarbetet genomförbart. Men från en dag till en annan förändras alla villkor för boendet när deras boendemiljö raseras och omsluts av solpaneler. De boende står maktlösa. Vilket också är något som länsstyrelserna har tillskrivit regeringen om. De konstaterar att den samrådsprocess som ska ske enligt Miljöbalken är otillräcklig för att pröva de enorma industrianläggningar som nu ska placeras precis längs tomtgränsen mot gårdarna.

Fastighetsvärdet kan i värsta fall halveras

Kalkylen hos banken spricker när fastighetsvärdet för det husbygge eller renoveringsobjekt man kommit halvvägs med kraftigt reduceras. I enskilda fall visar mäklarintyg på halverade fastighetsvärden. Utöver den ekonomiska smällen förändras också den naturnära boendemiljön man sökt sig till. Beroende på län tas dessutom matjordsrik jordbruksmark eller dagvattenhållande skog i anspråk. Och ersätts med vidsträckta solkraftsparker på flera hundra hektar.

I grannlandet Danmark finns sedan ett par år kompensation för fastighetsägare som blivit granne med förnybar kraftproduktion. Værditabsordningen kom till 2022 som ett medvetet sätt att främja framväxten av förnybar energiproduktion och öka acceptansen för dess nackdelar gentemot närboende. En undersökning bland 100 000 danska hushåll visar en genomsnittlig värdeförlust på 10,5 procent för fastigheter inom 200 m från en solcellspark. Inom intervallet 200–400 meter är den genomsnittliga värdeförlusten 3,2 procent. Sverige behöver ta efter det danska exemplet och kompensera fastighetsägare ekonomiskt för den värdeförlust solkraftsetableringen innebär.

Ebba Busch måste agera

I Danmark har kommunerna också betydligt mer att säga till om än i Sverige, vad gäller solkraftens etablering. I Sverige saknas en sådan demokratisk förankring. Det gör att solkraftsetableringen kan omkullkasta kommunala översiktsplaner och planerad bebyggelse.

Regeringen och Ebba Busch måste agera på länsstyrelsernas kritik och dra lärdomar från Danmark. Villaägarna menar att det framför allt behövs tre saker för att få ordning på den snabbt växande solkraftsetableringen:

  1. Närboende småhusägare måste få ökat inflytande i länsstyrelsens prövning.
  2. De företag som uppför en solcellspark ska fullt ut kompensera berörda småhusägare ekonomiskt för värdeförluster.
  3. Kommunerna måste få ökat inflytande och demokratiskt inflytande.

Reglering behövs för solkraftens framtid

För solkraftens skull, och för den behövda energiproduktionens skull, behöver solkraftens lokalisering en bättre prövning. Hur människors bomiljö påverkas, kompensation, rätt till inlösen och en demokratisk förankring med ett reellt kommunalt inflytande är alla ingredienser som snabbt behöver komma på plats.

Det är nödvändigt om Sverige ska kunna komma ikapp Danmark när det gäller solkraftsetablering. 

Debattartikeln publicerades i Aftonbladet den 18 mars 2024. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.