Elstolpar

Var beredd på 44 procent dyrare elnätsavgift

Fastighetsägare är bundna till ett enda elnät, du kan inte byta. Därför får du snällt öppna plånboken när ditt elnätsbolag önskar höja priserna och ökar sin vinstmarginal. På en monopolmarknad som denna måste bolagen regleras strikt. Men i Sverige sviker regleringen och regeringen tittar passivt på.

1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Tanken var att konsumenterna skulle få frihet att välja mellan olika elbolag. Men verkligheten blev en annan – elnäten utgör idag lokala monopol. Idag är fastighetsägare bundna till ett enda elnät utan möjlighet att byta företag, oavsett hur företaget agerar.

Under det senaste decenniet har elnätsbolagens priser skjutit i höjden. Prisökningarna har varit dubbelt så höga som inflationen. Och nu har Energimarknadsinspektionen dessutom gett grönt ljus för att elnätsmonopolen ska få höja sina priser med hisnande 44 procent fram till 2027. Och det tillåts trots att de själva säger att elnätsbolagen ”överkompenseras”.

Priserna kommer pressas upp

Denna ökning kommer att pressa upp de redan höga elnätskostnaderna med tusentals kronor. Historiskt har vi sett att det är privata eller statliga elnätsmonopol som EON, Ellevio och Vattenfall som skor sig på villaägares bekostnad. Men det finns även många kommunala bolag som höjt priserna kraftigt.

Det är orimligt att pengar i miljardklassen överförs från kunderna till ägare av bolagen i form av vinstutdelningar. Vattenfall tar exempelvis 4 miljarder kronor direkt från konsumenternas fickor till statens kassa. Även EON överför årligen miljardbelopp till sitt tyska moderbolag.

På en monopolmarknad kan företag sätta vilka priser de vill. Det är också därför bolag på dessa marknader måste regleras strikt. I Sverige är det Energimarknadsinspektionens uppgift att övervaka dessa monopol, men deras reglering är otillräcklig. För att uttrycka det milt.

Ebba Busch har det yttersta ansvaret

Energimarknadsinspektionen förlorar alltid mot elnätsbolagen i domstol och är oförmögna att skapa rimliga villkor för Sveriges villaägare. Och det är kanske inte så konstigt. Elnätsbolagen har enorma resurser att sätta in i domstolsprövningar. I förhållande till dem är Energimarknadsinspektionen en dvärg. Åtminstone med dagens reglering.

Energi- och näringsminister Ebba Busch har det yttersta ansvaret för att stärka regleringen av dessa monopol. Det är oacceptabelt att passivt stå vid sidan och bevittna hur dessa vinstmaskiner skor sig på bekostnad av landets villaägare. En ny reglering behövs som ger elnätsbolagen möjlighet att täcka kostnader för gjorda investeringar, varken mer eller mindre.

Min fråga är: Varför agerar inte regeringen? De talade om sänkta elskatter innan valet. I stället höjdes den. Och när det kommer till elnätsmonopolens vinster råder en öronbedövande tystnad.

Se Håkan Larsson uttala sig i frågan i SVT:s Rapport

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.