Klubba

Reglera för att stoppa prishöjningfjärrvärme

Fjärrvärmepriserna fortsätter att rusa tillsammans med hushållens övriga stigande kostnader. Villaägarnas Riksförbund efterlyser nu en statlig reglering av fjärrvärmepriserna för att skydda kunderna mot monopolprissättning.

Svenska fjärrvärmeföretag avlöser varandra med besked om ännu fler prishöjningar. Förra året höjde 94 procent av företagen sina priser gentemot småhus till ett genomsnitt av 7,12 procent (Energiföretagen). Flera av höjningarna inför 2023 var tvåsiffriga, den kraftigaste i Sandviken uppgick till hisnande 39 procent.

- Prishöjningarna kombineras hushållen med andra kostnadsökningar från räntan, bränsle och livsmedel. Kostnaden för att vara svensk fortsätter att öka, säger Jonathan Lindgren, Samhällspolitisk expert på Villaägarnas Riksförbund.

Kriget är inte anledning nog till prishöjning

Företagen hänvisar till höjda priser på råvarorna som används för förbränning. En vanlig råvara i fjärrvärmen kan vara rester från skogsproduktionen, biobränsle såsom stubbar och grenar (grot). Innan kriget importerade fjärrvärmen en del av denna råvara från rysk skogsproduktion. Utan denna har nu priset på biobränsle drivits upp kraftigt. Fjärrvärmens bränslemix bestod 2022 till 46 procent av biobränsle. 

- Prisökningarna på biobränsle försvårar för fjärrvärmeföretagen, men samtidigt blev de i årets inledning av med avfallsförbränningsskatten där de tidigare skattade 125 kronor per ton avfall fortsätter Jonathan Lindgren.

Kunder står ensamma mot värmejättar

Idag har trängda fjärrvärmekunder endast två alternativa vägar att gå för att protestera mot orimliga prishöjningar – genom Prisdialogen och Fjärrvärmenämnden. Men båda alternativen saknar reell makt att göra verklig skillnad för de drabbade.

I samband med att EON höjde priset vid årsskiftet sa regeringen att de avsåg pröva tanken på en reglering om rådande ramverk inte fungerar. Och i maj kom Konkurrensverket ut med rapporten Energimarknaden – konkurrens i kristider där de uppmanade regeringen att utreda fjärrvärmemarknadens prissättningsmodell och tillsyn. Myndigheten föreslog att Energimarknadsinspektionen får en tillsynsroll på samma sätt som de idag övervakar elnätsmarknaden. Regeringen har inte svarat mer än att man bereder frågan.

Myndighet varnar för överprissättning

I slutet av september gick Konkurrensverket återigen ut och berättade om två aktiva utredningar mot fjärrvärmeföretag där de misstänks missbruka sin dominerande ställning genom överprissättning. Myndigheten upprepade sin vädjan till regeringen om en statlig reglering.

I regeringens budgetproposition beskrivs i analysen av fjärrvärmepriserna under 2022, priset som ”stabilt”. Det kanske är en rimlig jämförelse med elpriserna för det året, men nu under 2023 är läget kring fjärrvärmepriserna allt annat än stabilt. Villaägarnas Riksförbund vill se regeringen ta ställning och agera. Det har blivit alldeles för dyrt att vara svensk

Debattaritkeln publicerades i SvD den 26 september 2023. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.