Vindkraft sänker fastighetsvärde – småhusägare borde kompenseras

Ny studie från KTH visar att vindkraft sänker fastighetspriserna och att effekten ökat påtagligt mellan 2005 och 2018. Villaägarna anser att studien kan ligga till grund för skadeståndskrav.

Villaägarnas Riksförbund har gett professorerna Mats Wilhelmsson och Hans Westlund vid KTH i uppdrag att fastställa sambandet mellan fastighetspriser och etablering av vindkraft. Resultatet visar att fastighetspriserna inom 2 km från ett vindkraftverk var i genomsnitt 13,2 procent lägre under åren 2012–2018 och 10,9 procent lägre under 2005–2011 på grund av närhet till vindkraft. 

Tre planerade vindkraftområden studeras 

Tydligast effekt uppmäts i norra Sverige där fastighetsvärdet minskar med 24,8 procent inom två kilometer och 11,2 procent 2–4 kilometer från vindkraftverk. 

Forskarna har utifrån sin modell beräknat den aggregerade effekten för fastighetsägare av att tre planerade vindkraftområden byggs. Det är Tryggaröd och Bivaröd i Östra Göinge, Klintaberg i Finspångs kommun och Blisterliden i Skellefteå kommun.  

Miljonförlusterna ger skäl för skadestånd 

Den samlade värdeminskningen fastighetsägare kommer att drabbas av enligt forskarnas modell är 308 miljoner kronor i Östra Göinge, 63 miljoner kronor i Klintaberg och 21 miljoner i Skellefteå. Sedan forskningens avslutande har Holmen i maj minskat antalet planerade vindkraftverk i Klintaberg från 18 till 9–10 vindkraftverk vilket minskar dessa fastighetsägares förluster. 

- Den nya forskningsstudien öppnar möjligheter för drabbade fastighetsägare att kräva skadestånd för värdebortfall för fastigheter på grund av vindkraft. Rätten till sådant skadestånd är generell, säger Daniel Liljeberg, samhällspolitisk chef på Villaägarnas Riksförbund. 

Borde prövas i tingsrätten 

Den som vill väcka skadeståndstalan på grund av värdenedgång till följd av vindkraft måste vända sig till mark- och miljödomstolen vilket är samma domstol som gett tillstånd till att bygga vindkraftsområdet i deras närhet.  

- Villaägarna anser att det är problematiskt att småhusägare ska vända sig till samma domstol som godkänt den vindkraft man som småhusägare vill väcka skadeståndskrav mot.  Villaägarna föreslår därför att miljöskadestånd istället ska prövas av tingsrätten, säger Daniel Liljeberg. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.