Kartbild över landsbygd i Vara

Timmies hus ska omringas av solcellspark

Varabon Timmie kan gå från att bo i en naturnära idyll till instängd i ett industriområde. Hans tomt ska nämligen omslutas av en solcellspark från tre håll. ”Det är nog det värsta jag har sett bland solparksetableringarna” säger Villaägarnas samhällspolitiska expert Jonathan Lindgren

Expansionen av solkraft går som tåget och snart påbörjas bygget av två nya solcellsparker i Larv, Vara kommun. Där bor 36-årige Timmie Bodehed Karlsson i ett vitt trähus. Omgivningen är idyllisk med utsikt över skog, slätt och en liten bäck.

Men snart får Timmie blicka ut över en helt annan vy – ett två meter högt stängsel med taggtråd. Hans tomt planeras nämligen att omslutas av en solcellspark.

- Det är absurt att man kan komma på tanken att stänga in någon på det här sättet. Jag har lagt ned en hel del tid på det här huset och kommer att överklaga så långt det bara går, säger Timmie till Nya Lidköpings-tidningen (NLT).

Husvärdet störtar när solkraft blir granne

Att villaägare på landsbygden får den naturnära drömmen förstörd till förmån för visserligen välbehövd energiproduktion är något vi sannolikt kommer se allt oftare. Men det här inte en fråga om offrad idyll, det påverkar fastighetsvärden negativt och sätter boende i en mycket svår situation. 

- När bostadshus går från att omslutas av natur till att omslutas av industrianläggningar och höga stängsel är det inte svårt att räkna ut att husvärdet rasar. Och då måste drabbade villaägare kompenseras. Blir solcellsparken runt Timmies tomt verklighet så blir huset nästintill osäljbart, säger Jonathan Lindgren, samhällspolitisk expert på Villaägarna. 

Blev varse om byggplanerna när det var försent

Planerna på solcellsparken nådde Timmie först när Jonathan Lindgren kontaktade honom på eget initiativ. Lindgren som bevakar villaägares intressen har nära koll på framfarten av solcellsparker och vilka konsekvenser det har för närboende husägare. Under hösten 2023 har flera samtal från drabbade Larv-bor kommit in till Villaägarnas rådgivning och vid vidare granskning av byggplanerna stack Timmies hus ut som extra utsatt.

- Jag ringde upp Timmie efter att ha sett hans hus på kartan och insett hur nära hans tomt solcellsparken planerades. Det var nog det värsta jag har sett. Även på andra håll i Sverige har jag sett solcellsparker som hamnar på flera sidor av tomter, men aldrig så här nära inpå, säger Lindgren. 

Det rödsträckade området planeras täckas av solcellspark. I mitten ligger Timmies hus.
Det rödsträckade området planeras täckas av solceller. I mitten ligger Timmies hus. 

Företaget som vill etablera sig runt Timmies hem heter Solkompaniet. För att få tillstånd att bygga anläggningarna ska de söka ett så kallat frivilligt miljötillstånd. Inför ansökningen skickade Solkompaniet ut information till berörda och kallade till ett informationsmöte där boende fick chans att lämna synpunkter på byggplanerna. Den sista dagen för att tycka till var den 18 oktober 2023. För Timmie, som inte minns att han fått någon information var det då redan för sent. 

Om inte konsekvenserna för naturvärden och kringboende beaktas kommer solkraft snart att bli en mycket illa omtyckt energikälla

- Jag kan ju inte svära på att jag inte har missat att de skickat ut information, men jag har inte sett något. Och om man planerar något sånt här så pratar man väl med den det berör. Man ringer väl upp eller åker dit, säger Timmie till NLT. 

Solkompaniet menar dock att Timmie har fått information om planerna och att han dessutom fått ett undantag som gör att han kan komma in med sina synpunkter innan jul. En dispens som han själv fick läsa om i NLT:s artikel.

- Ingen från Solkompaniet kontaktade mig om den nya möjligheten, säger Timmie. 

Villaägarna är kritiska till hur etableringen görs

Jonathan Lindgren är kritisk till hur solkraftsetableringen utförs över landsbygden med stor osäkerhet för närboende och mycket begränsade möjligheter att påverka. För att bevaka de drabbade husägarnas intressen har Villaägarna varit på plats i Växjö, Tierp och Vårgårda kommun. Förutom att prata med boende och bidra med expertstöd har vi belyst problematiken i media, och det kommer vi fortsätta med. 

- Om inte konsekvenserna för naturvärden och kringboende beaktas kommer solkraft snart att bli en mycket illa omtyckt energikälla, konstaterar Jonathan Lindgren. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.