Elstolpar
Mynt i staplar
Elstolpar

Regeringens elstöd träffar snett – igen

Elstödet till hushållen i vinter brister på flera områden. Det belönar inte energieffektivisering, dessutom omfattar det inte nyinflyttade eller de med hög förbrukning i norra Sverige. Villaägarna kräver att regeringen istället angriper skatt och moms.

Regeringens besked om elstöd till hushållen utgår från två faktorer: vad elkonsumtionen kostat under tolv månader och vilket elområde hushållet tillhör. För villaboende i mellersta Sverige med en normalförbrukning innebär elstödet 10 000 kr. Logiken funkar dåligt för de husägare som minskat sin förbrukning och gjort ansträngningar för att energieffektivisera sina hem. Flit belönas inte.

- En husägare kanske har investerat i luftväxlare, bytt fönster eller ägnat våren åt att hugga ved. Det är inte säkert att de investeringarna känns motiverade när grannen får 10 000 kr i handen, menar Jonathan Lindgren på Villaägarna.

Villaägarna pekar på ytterligare tre faktorer som gör att stödet haltar:

  • Den som just nu flyttar in i en nybyggd villa har inga pengar att vänta. Den familjen får försöka klara vintern ändå, med både höga elräkningar och höjd ränta.
  • I norra Sverige är elpriserna lägre, men under vintermånaderna är konsumtionen högre. Regeringen tycks inte tagit höjd för detta.
  • Stödet omfattar inte gas- och fjärrvärmekunder.

Sänkt elskatt och borttagen moms hade inneburit ett mer långsiktigt och rättvist system som gynnat landets samtliga hushåll.

- Det aktuella kontantstödet motsvarar inte vad Villaägarna efterfrågat, av vare sig den förra eller den nuvarande regeringen. Regeringen behöver leverera ett stöd till hushåll redan till vintern. Men som det nu lagts fram har för många brister. Vi anser fortsatt att elskatt såväl som moms på elhandelskostnaderna bör tas bort, säger Jonathan Lindgren.

Elstödet 2021 slog också fel

När den förra regeringen utfärdade sin elpriskompensation under våren var Villaägarna kritiska. Då saknades kopplingen mellan förbrukning och vad hushållen faktiskt betalade. Stödet för hushåll i elområde 1 och 2 var då mycket högt i förhållande till elkostnaderna, men lågt i förhållande till elkostnaderna för hushåll i elområde 3 och 4.

- Redan innan regeringen aviserade att de förberedde ett högkostnadsskydd förordade vi att Svenska Kraftnäts flaskhalsintäkter skulle återgå till hushåll med de högsta elkostnaderna. Med ett prisgolv, som vi föreslog till 80 öre, kunde stödet sen nå de hushåll som betalar mest, på ett träffsäkert sätt. I stället blev det ett elprisstöd, säger Jonathan Lindgren.

Villaägarna släppte nyligen en kartläggning av hur mycket hushåll i olika kommuner betalar för olika driftskostnader. Av dessa dominerar elhandelskostnaderna fullständigt 2022.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.