Tre vindkraftverk vid vattnet
mäklare till salu
Händer håller i sedlar
Tre vindkraftverk vid vattnet

Vindkraftverk sänker värdet på ditt hus 

Värdet på ditt hus minskar kraftigt när det byggs vindkraftverk i närheten. Det visar en studie av Mats Wilhelmsson, professor i tillämpad finansiell ekonomi vid KTH. Tillsammans med kollegan Hans Westlund har han studerat priserna vid 100 000 småhusförsäljningar och hur närvaron av vindkraft påverkar priset. 

Kommunalt veto och bankernas värdering

I den här filmen möter vi Mats Wilhelmsson för att prata närmare om hans och Hans Vestlunds studie. Vi pratar om hur fastighetspriser påverkas av vindkraftverk redan innan den byggs. Om att slopa det kommunala vetot mot vindkraft och effekten på bostadsmarknaden när bankerna skriver ner värdet på ett småhus. 

Kompensation för fastighetsägare?

Vi diskuterar även vad effekten blir om det byggs 4000 fler vindkraftverk som planerat och vad det kan få för effekt när stora ytor runt om i landet ska tas i anspråk för vindkraft. Bör fastighetsägare bli kompenserade när det byggs vindkraft i närheten? I filmen tar vi, förutom detta upp andra viktiga aspekter av vindkraften som kommer beröra många villaägare framöver. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.