Papper med grafer och stapeldiagram

Villaägarna efterlyser förslag mot höga elpriser och minskat bostadsbyggande

Villaägarna kommenterar regeringens vårproposition för 2023. "Sverige går in i en lågkonjunktur och bostadsbyggandet har stagnerat. I detta läge hade en klok åtgärd varit att höja ROT-avdraget till 100 000 kr och återställa avdraget till 50 procent" menar Håkan Larsson, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Regeringen har presenterat sin ekonomiska vårproposition för 2023. Villaägarnas samhällspolitiska chef Håkan Larsson saknar en höjning av ROT-avdraget och en återställning av avdraget till 50 procent. 

- Det tillsammans med ökade incitament för att hyra ut delar av den egna bostaden, hade varit relativt enkla åtgärder att genomföra för att öka utbudet av bostäder i ett läge då bostadsbyggandet bottenfrusit, säger Larsson. 

Vi hade förväntat oss ett tillfälligt slopande av amorteringskravet som under covid, men regeringen valde i stället att gräva ned frågan i en utredning

Vidare påpekar han att småhusägare är trängda av skenande kostnader för el, mat, kläder och andra nödvändigheter. 

- Räntekostnaderna stiger snabbt och de hushåll som är mest trängda är ofta unga barnfamiljer som kommit ut på bostadsmarknaden sent. De måste nu ges tid att konsolidera sin ekonomi och bygga upp en buffert. Vi hade förväntat oss ett tillfälligt slopande av amorteringskravet som under covid, men regeringen valde i stället att gräva ned frågan i en utredning som pågår fram till den 31 oktober 2024. Det är både förvånande och beklagligt, menar Larsson.

Åtgärder för kommande vinters elpriser saknas

Villaägarna är också kritiska till att det inte görs mer för att förebygga orimliga elpriser nästkommande vinter. 

- Det är visserligen välkommet att steg tas för att återuppbygga ett robust elsystem där marginalerna i elsystemet blir bättre, som att det energipolitiska målet förändras från förnybart till fossilfritt, men det tar minst tio år innan vi kan se resultaten av detta. Villaägarna saknar åtgärder på kort sikt, som sänkt elskatt och borttagen moms. I grunden är det orimligt att småhusägare ska leva på tillfälliga elprisstöd, säger Villaägarnas samhällspolitiska expert Jonathan Lindgren.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.