Sedlar

Nej Dagens Nyheter, hushållen slösar inte på el

Det behövs ingen informationskampanj för krisinsikt - däremot ett fungerande energisystem och strukturella åtgärder för minskad energiförbrukning. En mer omedelbar åtgärd denna vinter är att återbetala konsumenters miljardavgifter till Svenska Kraftnät på grund av prisskillnaderna mellan olika elområden.

I Dagens Nyheters ledare den 23 augusti förespråkas en nationell energisparkampanj. Regeringens och olika partiers elprisstöd till företag och hushåll döms ut eftersom de ”lurar väljarna att alla kommer att kunna leva som vanligt”.

Istället ska vi vara noggranna med var, när och hur elen används menar tidningen.

DN verkar ha uppfattningen att hushåll och företag använder el på ett slösaktigt vis.

DN verkar ha uppfattningen att hushåll och företag använder el på ett slösaktigt vis. De verkar inte ha läst något av alla de reportage som gjordes den gångna vintern om hur hushåll gör allt för att sänka sin förbrukning.

Istället vill DN att staten ska starta kampanjer för att ”skapa krisinsikt” hos medborgarna. Man kan spara de kampanjpengarna. Alla elkonsumenter i elområde tre och fyra vet redan av egen erfarenhet att det är kris.

På en punkt är vi överens med DN. Strukturella åtgärder på fastigheter som minskar energiförbrukningen och i synnerhet el är av godo. Villaägarna har konstruktiva förslag om hur detta kan gå till.

Stabilt och fungerande energisystem 

Vi är också överens om att vi egentligen vill undvika att staten ska behöva betala ut stöd till hushållen för att elen är dyr. Villaägarna anser att elpriset ska ligga på en stabil, förutsägbar och betydligt lägre nivå än idag. Men för det krävs ett stabilt fungerande energisystem. Det har vi inte längre och när det utsätts för påfrestningar genom kriget i Ukraina och Putins manipulationer av naturgasleveranserna till Tyskland havererar det.

Men det kan också vara bra att påminna sig om att samtidigt som DN ropar efter informationskampanjer om krisinsikt och självransonering av el uppmuntrar staten ökad elektrifiering genom subventioner av elbilar och fram till nyligen även elcyklar. Likaså hyllar alla med rätta svensk basindustri som vill gå från fossilfria processer till elintensiva alternativ.

Det blir lite märkligt att å ena sidan skambelägga pensionärer som skaffade direktverkande el till sin villa på 1970-talet under oljekrisen och be dem duscha och dammsuga mindre, när man å andra sidan hyllar ökad elkonsumtion i industri och transporter. Vi borde helt enkelt ha ett energisystem som klarar både att barnfamiljer använder microvågsugnar tidiga kvällar och att industrin använder mer el.

Småhus med direktverkande el för sin uppvärmning kommer att bli färre och färre och det är bra. Men inför kommande vinter som bara ligger några månader bort behöver hushållen stöd.

Återbetalning av avgifter till Svenska Kraftnät

När Dagens Nyheter och många andra kallar det stödet ”elsubventioner” till hushållen är det också en sanning med modifikation. Om regeringen får lov av EU att i höst återföra en del av de flaskhalsintäkter som Svenska Kraftnät mottagit från företag och hushåll är det en skälig återbetalning. Det handlar alltså inte om generella skattepengar utan om återbetalning av konsumenters miljardavgifter till Svenska Kraftnät på grund av prisskillnaderna mellan de olika elområdena.

Sverige har under ett antal år fattat mindre bra energipolitiska beslut vilket företag och hushåll nu får betala dyrt för. Det är inte rimligt att också skambelägga dem och ifrågasätta varför de ska kunna få tillbaka en del vad de betalar när läget är som värst.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.