Personuppgifter och GDPR

Personuppgifterna maximerar din nytta av medlemskapet.

Dina personuppgifter används av Villaägarnas Riksförbund för att ge dig bättre medlemsservice och för att:

  • Administrera medlemskapet, ge dig information som medlemsmagasinet Villaägaren, hjälp med underhåll med mera via webbtjänsten Min Villa och rådgivning.
  • Sammanställa statistik och fakta om villaboende för att driva villaägarfrågor intressepolitiskt.
  • Ge dig bra erbjudanden. Då kan medlemsuppgifter lämnas ut till våra samarbetsföretag, men det kan du spärra genom att kontakta oss.
  • Tillhör du en av förbundets lokalföreningar, kan den föreningen använda dina medlemsuppgifter på samma sätt.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Registret sköts enligt dataskyddsförordningen, GDPR, och för att hålla det aktuellt kompletteras det med vissa uppgifter från andra register. Vi behandlar bara de personuppgifter som krävs för ovanstående ändamål. Är du inte nöjd med hur dina uppgifter hanteras, kan du anmäla det till Datainspektionen. Dina uppgifter sparas under ditt medlemskap och ett år efter att det upphört, men ibland längre utifrån annan lagstiftning.

För att rätta, radera eller avsluta behandling av dina medlemsuppgifter, mejla oss på medlem@villaagarna.se. För registerutdrag och övriga registerfrågor, mejla på: dataskyddsombud@villaagarna.se. Du kan även ringa oss på tel 010-750 01 00.

Behandling av personuppgifter för dig som inte är medlem

När du skickar ett meddelande till Villaägarnas Riksförbund innebär detta att dina personuppgifter hamnar i våra system. Därmed behandlas dina personuppgifter. För att kunna hantera ditt meddelande och besvara det, behandlar vi dina personuppgifter.

Använder du någon av våra tjänster som till exempel webbtjänsten Min Villa och lämnar personuppgifter i samband med detta, behandlar vi dessa personuppgifter.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, och bara de personuppgifter som krävs för nämnda ändamål.

När det inte finns något berättigat intresse att behålla personuppgifterna, det vill säga då de inte längre behövs för de syften som de var avsedda för, raderar eller avidentifierar vi dem.

För att rätta, radera eller avsluta behandling av dina personuppgifter, mejla oss på info@villaagarna.se. För registerutdrag och övriga registerfrågor, mejla på: dataskyddsombud@villaagarna.se. Du kan även ringa oss på tel 010-750 01 00.

Är du inte nöjd med hur dina uppgifter hanteras, kan du anmäla det till Datainspektionen.

Uppgifterna sparas fram till och med ett år efter förhandlingen eller avtalet har upphört, men ibland längre utifrån annan lagstiftning. Samma sak när det gäller allmänna kontakter med förbundet där du representerar annan organisation. Skulle det till exempel röra sig om att du inte längre kommer i kontakt med något som har med oss att göra, till exempel då du har avslutat din anställning/ditt uppdrag och en kollega har ersatt dig, ser vi till att ta bort uppgifterna, när vi får reda på detta.