Ökade elpriser - en oförutsedd händelse?

Det är tveksamt om elbolag med framgång kan häva avtal med hänvisning till force majeure med anledning av stigande elpriser. Att elpriser kan skifta är något som kan förutses. Villaägarna råder elbolagen att avstå från att häva elavtal med stöd av force majeure.

Den 7 september 2022 vaknade villaägare till nyheten att ett flertal elbolag ser över möjligheterna att säga upp fleråriga bundna elavtal. Enligt uppgifter i media undersöker samma elbolag möjligheter att hävda force majeure, som är en allmän rättsprincip om att en avtalspart inte är bunden av sitt avtal på grund av externa oförutsedda händelser som någon av parterna inte kan kontrollera, för att slippa ansvar när elpriserna  stiger.

Det får antas att elbolag alltså menar att ökade elpriser utgör en oförutsedd företeelse som elbolagen inte kunnat planera för.

Tveksamt om force majeure är tillämpbart

Villaägarna anser att det är tveksamt att elbolagen med framgång kan häva avtal med hänvisning till force majeure med anledning av stigande elpriser. Om ditt elbolag häver ditt avtal ligger bevisbördan hos elbolaget. De ska alltså kunna bevisa att det föreligger omständigheter som ger dem rätt att träda från elavtalet.

Elbolaget måste alltså kunna bevisa att det skett en oförutsedd händelse – en händelse som de inte kunnat förutse och planera för och som gör att de inte kan leverera el överhuvudtaget eller inte kan leverera el i tid. Men så är det ju inte, elbolagen har ju inga som helst svårigheter att leverera el. Villaägarna anser därför att det inte är frågan om force majeure. Utgångspunkten är dessutom att avtal ska hållas. Elbolagen måste därför själva stå för att de har gjort dåliga affärer med de bundna elavtal som de själva har tillhandahållit.

Villaägarna förstår det som att elbolagen menar att de skenande elpriserna, på grund av Rysslands invasion av Ukraina och de strypta gasleveranserna, är sådana oförutsedda händelser som utgör force majeure. Men att elpriser och andra priser skiftar är normalt. Sedan påverkas naturligtvis dagens elpriser på elbörsen Nordpol av fler faktorer än kriget. Som exempelvis nedläggningen av fyra kärnkraftsreaktorer, mycket beroende på den effektskatt som Miljöpartiet och Socialdemokraterna kom överens om. Likaså nedläggningen av småskalig vattenkraft till följd av omprövningar av deras verksamhet. Dessa faktorer är dock väl kända och därför inte något som utgör force majeure...

Underminerar förtroendet för elbolagen

Vi råder elbolagen att tänka om och tänka rätt, det vill säga avstå från att häva elavtal med stöd av force majeure. Agerandet riskerar att fullkomligt undanröja förtroendet för elbolagen och bundna konsumentavtal. Om det skulle vara tillåtet för elbolagen att häva bundna elavtal, ska då även banker få höja låneräntan på bundna villalån om reporäntan går upp på ett oförutsett vis? Konsekvenserna i samhället skulle bli enorma. Förbundets bedömning är därför att det rent juridiskt inte håller för elbolagen att häva bundna elavtal.    

Vad ska du göra om ditt elbolag häver ditt avtal?

Skulle ditt elbolag häva ditt elavtal har du som konsument möjlighet att pröva ditt ärende i allmän domstol eller i Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

Allmänna Reklamationsnämnden prövning är avgiftsfri och du som konsument tar inga ekonomiska risker med att få ett ärende prövat. Villaägarna uppmanar sina medlemmar vars elavtal hävs av ett elbolag, att stå fast vid att avtal ska hållas och låta pröva ärendet i Allmänna Reklamationsnämnden om bolaget inte ger med sig. Det är då upp till respektive elbolag att lägga fram tillräckligt med bevisning som visar att de har rätt att häva avtalet.

Villaägarna arbetar just nu med att ta fram mallar till sina medlemma, som kan användas  när man prövar sitt ärende i Allmänna Reklamationsnämnden. Likaså för reklamationer till elbolag. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.