Fyller i formulär
Solceller på tak under fönster
Två barn håller händerna på solpaneler
Två barn håller händerna på solpaneler

Stödet till solceller ska betalas ut

Nu är det äntligen klart. De cirka 9 000 hushåll som kom i kläm när solcellsstödet ändrades kommer att få sina solcellspengar från och med december. Det står klart efter ett regeringsbeslut den 16 september. Villaägarna, som drivit frågan hela vägen in i mål, är glada idag.

Efter en intensiv kampanj från Villaägarna kom beskedet i vårbudgeten att regeringen skjuter till ytterligare 260 miljoner kronor till de cirka 9 000 husägare som kom i kläm när solcellsstödet gjordes om från årsskiftet. Men det krävdes att regeringen ändrade en förordning för att pengarna skulle kunna betalas ut. Efter påtryckning från oss har regeringen nu fattat ett sådant beslut.

Förordningen träder i kraft den 1 december 2021. Då kan länsstyrelserna börja handlägga ärendena. Regeringen skriver i ett pressmeddelande att de cirka 9 000 hushåll som är berörda kommer att bli kontaktade av länsstyrelsen och behöver inte själva ta kontakt med sin länsstyrelse eller skicka in en ny ansökan. De ansökningar som ligger inne kommer att hanteras i turordning på vanligt sätt.

Vilka får stöd för solceller?

De husägare som kan få stöd är privatpersoner som:

  • har ansökt om stöd hos länsstyrelsen senast den 7 juli 2020
  • påbörjat åtgärderna tidigast den 1 juli 2009 och senast den 31 december 2020 och som slutfört åtgärderna senast den 30 juni 2021
  • i övrigt uppfyller kraven i förordningen.

Hur stort är solcellsstödet?

På samma sätt som tidigare kan stöd lämnas med högst 20 procent för projekterings-, material och arbetskostnader. Du som har fått ROT-avdrag för arbetskostnader för installation av en solcellsansläggning kommer att få behålla ROT-avdraget och kunna beviljas stöd för projekterings- och materialkostnader hos länsstyrelsen.

Kan inte kombineras med grönt skatteavdrag

Däremot kan du inte kombinera någon del av solcellsstödet med det gröna skatteavdraget, som du bara kan få om du påbörjat installationen från och med den 1 januari 2021.

- Villaägarna har drivit den här frågan hela vägen och äntligen är vi i mål. Vi vill än en gång tacka de medlemmar som hörde av sig till oss och berättade om vad som hänt. Ett särskilt tack till er som ställde upp i media och hjälpte oss att sätta ett ansikte på frågan och till er som hjälpte oss att trycka på politikerna. Tillsammans kan vi göra skillnad, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.