Kostnadschock drabbar fjärrvärmekunder 

De husägare som är anslutna till Södertörns Fjärrvärme AB i Norsborg, södra Stockholm står under hotet att tvingas betala ”nyanslutningsavgifter” på uppåt 400 000 kronor per hushåll. Bolaget vill att kunderna ska bekosta ett nytt fjärrvärmenät ur egen ficka. Villaägarna anser att beteendet är ansvarslöst och lagvidrigt.

Det kommunägda Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB) bjöd in de boende på Norrskogsvägen och Hirdvägen för ett informationsmöte. På mötet meddelades att bolagets fjärrvärmenät levt ut sin livslängd och därför behöver ersättas av ett nytt. Det nya nätet måste kunderna själva bekosta. 

Kostnaden för att upprätta ett nytt fjärrvärmenät som vältras över på fastighetsägarna ligger på 300 000–400 000 kr. SFAB har drygt 3 000 småhuskunder som är direktanslutna till fjärrvärmenätet. 600 av de boende har fått en uppdatering av nätet, finansierat av den fasta avgift de betalat sedan de först anslöt sig. 2400 av de boende har inte fått sitt nät uppdaterat utan föreslås nu bekosta det själva. Kostnaderna är tänkta att tas ut via anslutningsavgifter, drifts- och förbrukningskostnader.  

Det offentligägda SFAB hänvisar till att de är underställda att driva sin verksamhet på affärsmässig grund och därför inte själva kan subventionera kostnaden. 

Småhuskunder innebär oförsvarbart resurskrävande underhåll 

Enligt SFAB innebär fjärrvärme i villa- och radhusområden ett oförsvarbart resurskrävande underhåll utifrån dess stora nätområden och komplexa ledningsdragningar. De enskilda kunderna ger begränsad kostnadstäckning vilket ger affären liten eller ingen marginal. Intäkterna från hushållens avgifter har använts för att säkerställa nätets drift men inte räckt till affärsmässiga uppdateringar. Detta trots att de under många år haft en extremt hög avkastning och soliditet i nationell toppklass – pengarna har gått till koncernbidrag.  

Utifrån denna prioritering anser sig inte bolaget kunna göra nya investeringar i villors fjärrvärmenät. SFAB driver nu i stället en uttalad inriktning mot storskaliga anläggningar.  

Villaägarna anser att kunderna som redan är anslutna inte ska behöva betala

SFAB kräver att 90 procent av kunderna förklarar sig beredda till utgiften. Annars får kunderna hitta andra former för sin uppvärmning. Bolaget anser att nya investeringar kan uteslutas från det offentligägda bolagets samhällsansvar och vill hädanefter ”affärsmässigt satsa på större kunder”. SFAB: s utgångspunkt om affärsmässighet gör dem beredda att avsluta samtliga småhusägares fjärrvärmeabonnemang.   

Det finns en risk att fler fjärrvärmebolag resonerar likadant. Södertörns fjärrvärme är inte ensamt om att år efter år skicka stora överskott till sina ägare. Fler fjärrvärmeabonnemang står under liknande hotbild nu när många fjärrvärmenät närmar sig slutet på sin livslängd.  

– Detta bör ställas under prövning och har anmälts till Energimarknadsinspektionen. Villaägarna anser att kunderna som redan är anslutna inte ska behöva betala för anslutning ytterligare en gång. Bolaget måste ta sitt ansvar. Annars riskerar fjärrvärme att bli avskräckande för husägare, säger Jonathan Lindgren på Villaägarna.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.