Blomstrande villaområde med svajande Sverigeflagga

Energigemenskap ger hushåll makt över elräkningen

Vill du och dina grannar bilda en energigemenskap där ni försörjer er själva med el som ni producerat genom till exempel solceller? En tilltalande tanke för många, men svenska regler och skatter står i vägen.

Energigemenskaper är en grupp hushåll som delar egenproducerad el. Det kan vara grannar som går ihop och tillsammans investerar i en solcellspark. Det kan också vara närliggande fastigheter med stora tak för solceller i olika vinklar till fördelaktiga lägen under dygnets alla soltimmar.

Nyckeln till vinsten ligger i att dela elen sinsemellan så att den kommer till nytta där den behövs mest. Med hjälp av batterier kan även elen sparas och användas när produktionen slocknat för dagen. Under natten kan elbilen laddas med hjälp av batteri som lagrat dagens överblivna solenergi.

Energigemenskap är populärt i Europa

Energigemenskaper har en potentiell roll att ge makten över elproduktionens priser till små sammanhang. Användningen blir optimerad och därmed mindre. Den decentralisering näten får blir också civilförsvarsstärkande.

I Europa börjar det ta fart men Sverige har släpat efter. De svenska exemplen leds av kunniga entusiaster och har i flera fall handlat om jordbrukare. Med det kontinuerligt fallande priset på solceller och batterier finns potential för många fler.

Regeringen måste städa upp det strama regelverket

Från den första januari 2022 lyftes ett av de regulatoriska lock som länge legat på förutsättningarna. Regeringen gav en förordning undantag så att besvärlig nätkoncession inte behövs om man ska lägga markkabel mellan byggnader. På så sätt förenklas i energigemenskapen att dela den el som producerats i den gemensamma anläggningen.

Men med den förändringen försvann viljan att göra något mer, trots att kvarvarande hinder verkligen finns.

Hindren som stoppar svenska energigemenskaper

Uppmaningen från Bryssel i Elmarknadsdirektivet, ”att undanröja hinder”, är inte klar. De reella hindren är fortfarande många, för att nämna några.

  • Samfälligheter är fortfarande genom anläggningslagen underställda samma brist på flexibilitet som försvårar laddstolpar för elbilar. Samfälligheter underställs långa handläggningstider och kostnader för att bli aktuella som energigemenskaper.
  • Rollen som mikroproducent förloras gentemot nätbolagen när säkringsabonnemanget överstiger 63 ampere, därefter tillkommer digra avgifter från nätbolagen.
  • Skattemässigt ställs den ökade energiproduktionen mot ett tak vid 100 ampere.

Energigemenskaper kan bidra till en förnyad och robust infrastruktur för el

Energigemenskaper behöver en egen och tydlig definition, de skulle sedan kunna ha de anpassade regler som behövs för att på riktigt få brett fäste och bli en växande verklighet. Energigemenskaper kan då bidra till en förnyad och robust infrastruktur för el.

Kostnaden för solceller faller med 10 procent per år, med nuvarande utveckling går det att se hur solceller med tillhörande batterier blir lika naturliga som kylskåp eller tvättmaskiner i ett hem. Förutsättningarna finns att tänka om och göra det som idag går till något man också får.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.