Signera papper
Solceller på tak med tegelpannor
Solceller på tak med tegelpannor

Nu går han miste om stödet till solceller

Villaägarna har tidigare informerat om att det finns husägare som har kommit i kläm när solcellsstödet ersattes med ett grönt skatteavdrag. En av dem är vår medlem Mathias Jonsson. Han fick i dagarna besked från Boverket att ansökan om stöd avslås. Detta trots att han sökte solcellsbidraget i maj och sista ansökningsdag var 7 juli. Nu går han miste om både solcellsstöd och grönt skatteavdrag. Det kostar honom 36 000 kronor i uteblivet stöd.

- För mig var det självklart att jag skulle få ersättning eftersom det fanns ett sista datum för ansökan. Vad skulle det annars vara för mening med att i juni sätta ett slutdatum till den 7 juli? När datumet blev känt så valde jag även att satsa på en något större anläggning, men det hade jag uppenbarligen inget för, säger Mathias Jonsson.

Han kan inte heller få ta del av det av det gröna skatteavdraget eftersom han började installera solceller förra året.

- Det är obegripligt att inga ansökningar om solcellsstöd beviljas efter mars förra året. Om bidrag för satsningar på solenergi hade lagts ner helt och hållet hade jag kunnat leva med det. Men regeringen vill ju stötta solcellsinstallationer framåt och då får man faktiskt agera hederligt, snarare än att gömma sig bakom någon luddig formulering. Detta verkar vara mer av en administrativ krumelur, som gör att många med mig faller mellan stolarna och blir utan både solcellsstöd och grönt skatteavdrag, säger Mathias Jonsson.

ROT-avdraget räcker inte

Villaägarna har ställt krav på övergångsregler och informerat om att länsstyrelserna och Skatteverket har tänjt på reglerna och tillåter ROT-avdrag i efterhand för dem som kommer i kläm.

- Det är ju bra på sitt sätt, men ROT-avdraget ger lägre ersättning än både solcellsstödet och det gröna skatteavdraget. ROT-avdraget gäller dessutom bara arbetskostnader medan solcellsstödet och det gröna skatteavdraget även gäller materialkostnader, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna.

Mathias Jonsson, som var inställd på solcellsbidraget, satsade en större del av investeringen på högkvalitativt material inköpt från svenska företag. Dessutom utförde han en stor del av arbetet själv. ROT-avdraget utgjorde därför inte något plåster på såret.

- Jag fick endast tillbaka 1 800 kronor. Det är ett konstigt upplägg, det vill säga att behöva kontakta sin leverantör i efterhand och hoppas på att hen medverkar för att kunna få ROT-avdrag. I mitt fall kan det ju inte heller alls jämföras med bidraget, säger Mathias Jonsson.

Pengar finns – men på annat konto

Han menar att det egentliga problemet är att Boverket inte fått hantera alla ansökningar fram till 7 juli. Pengar verkar ju finnas, men på ett annat konto hos Skatteverket, konstaterar Mathias Jonsson.  

- Det är bra att Skatteverket och länsstyrelserna vill hjälpa till i detta läge, men samtidigt är det häpnadsväckande att Skatteverket vill medverka till att det skulle vara ok att skriva om fakturor i efterhand på ett annat år. Så hur tänkte man där, vilka signaler vill man sända?

Mathias Jonsson påpekar också att alla som installerade paneler i somras dessutom bidrog till en högre sysselsättning och omsättning i Sverige mitt under pandemins alla neddragningar.

- Det om något borde väl ha ett värde för regeringen? Jag har svårt att se logiken i varför vi skulle straffas för det genom uteblivet stöd.

Allt fler kräver övergångsregler

Det är inte bara Villaägarna som har reagerat. Anders Ygeman, som ansvarig minister, fick nyligen en fråga i riksdagen från oppositionen om övergångsregler för de privatpersoner som kommit i kläm.

Av Ygemans svar kan man dra slutsatsen att regeringen inte tänker göra mer. Han skriver: ”Regeringen införde ett ansökningsstopp från den 7 juli 2020. Regeringen har varit tydlig med stödets förutsättningar och de myndigheter som hanterar stödet har också informerat kontinuerligt genom sina kanaler.”

Apropå Ygemans svar att regeringen har varit tydlig med vad som gäller, kan vi konstatera följande:

Den 11 juni 2020 meddelade regeringen i ett pressmeddelande att sista dag för att slutföra installationen av solceller skjuts fram sex månader, till den 30 juni 2021. Och att ansökningsstopp införs den 7 juli 2020. Samtidigt meddelades att regeringen remitterat ett förslag om ett skatteavdrag som ska ersätta solcellsstödet 2021.

Regeringen motiverade dessa åtgärder med att många planerade installationer har försenats på grund av pandemin och att privatpersoner som ansökt om solcellsstöd riskerade att inte bli färdiga med installationerna till årsskiftet 2020, vilket var ett krav för att få stöd.

Risk att inte få stödpengar

Pressmeddelandet saknade dock information om att stödpengarna skulle kunna vara slut. Tidigare har regeringen skjutit till nya medel till kön efter hand så stöd har utgått även om du har fått vänta. Enligt uppgift väntade cirka 9 000 småhusägare på stödpengar, däribland Mathias Jonsson, men dessa åkte ur kön vid årsskiftet, eftersom det saknades övergångsregler mellan de två stödsystemen. Informationen från regeringen har inte varit inte särskilt tydlig, konstaterar Lena Södersten.

- Det saknas information om det som är viktigast, nämligen risken att inte få stödpengar. Den otydligheten gör det extra trist för de småhusägare som läste i tidningen att det skulle komma ett stoppdatum och skyndade sig att installera solceller och söka stöd innan det var för sent. På den här punkten borde regeringen ha varit extra tydlig. Då hade åtminstone dessa husägare väntat på det gröna skatteavdraget istället. Villaägarna kan inte nog trycka på nödvändigheten av välfungerande övergångsregler för de husägare som kommit i kläm.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.