Nödvändig granskning av Fjärrvärmenämnden

Villaägarnas uppmaning att se över dagens förhandlingsvillkor för fjärrvärmepriset följs nu upp av Energimyndigheten på order av regeringen. Myndigheten ska se över Fjärrvärmenämndens funktion och ändamålsenlighet. Vid behov ska ändringar föreslås i regelverket. Nu måste kundernas inflytande på fjärrvärmemarknaden stärkas på riktigt!

Vid varje årsskifte kan regeringen lägga uppdrag till sina statliga myndigheter genom regleringsbrev. Det är instruktioner till statliga myndigheter med uppdrag och arbetsuppgifter som man anser ska genomföras. Nu inför 2024 har Energimyndigheten fått ett uppdrag som Villaägarnas Riksförbund efterlyst.

I september gick Villaägarnas Riksförbund ut på Svenska Dagbladets hemsida med uppmaningen till energiminister Ebba Busch att agera med anledningen av de rusande priserna på fjärrvärme. Jonathan Lindgren från Villaägarna konstaterade att de befintliga instrumenten Prisdialogen och Fjärrvärmenämnden saknade möjlighet till bindande beslut och lyfte den tillsynsroll som Energimarknadsinspektionen har gentemot elnätsbolagens monopolroll. Även fjärrvärmebolagen har en monopolställning på de marknader de verkar på.

Villaägarna har tryckt på för större kundinflytande över fjärrvärmepriset

Villaägarna fortsatte debatten under hösten och lite senare skrev Jonathan Lindgren med Bjarne Petterson i Skaraborgs Allehanda att ”kundinflytandet över priserna på monopolmarknaden behöver stärkas”.

I slutet av november intervjuade Dagens Industri Fjärrvärmenämndens ordförande Linn Pantzar med anledning av att nämnden under året fått in dubbelt så många ansökningar som året innan. Pantzar tydliggjorde vilka begränsningar hon för såg nämndens arbete, enligt henne skulle medlingen aldrig handla om priset utan bara kontrollera att processen gått rätt till. Detta trots att den kraftiga ökningen av antalet ansökningar med stor säkerhet kom av prisökningarna. En bild som Jonathan Lindgren kan bekräfta:

- Den enda frågan som våra medlemmar lyft under höstens många samtal om fjärrvärmen, är de kraftiga prisökningarna.

Regeringen har lyssnat till våra uppmaningar

Nu gick också resten av den bostadsrelaterade branschen ut och krävde att energiministern skyndsamt måste se över fjärrvärmemarknaden.

Det är absolut en framgång att energiministern tagit fasta på ropen från oss och resterande bransch och nu tillsatt det här uppdraget. Till den 2 september 2024 ska Energimyndigheten presentera svar på ”om nämndens arbete har lett till ökat förtroende mellan fjärrvärmeleverantörerna och kunderna och stärkt fjärrvärmekundernas ställning på fjärrvärmemarknaden”.

- Vi har under 2023 uppmanat våra medlemmar att gå till Fjärrvärmenämnden men också erfarit att processen sen saknat den relevans som krävs. Det här uppdraget måste ha fokus på ett stärkt kundinflytande när de bedömer om nämnden är ändamålsenlig. Kundens inflytande på denna monopolmarknad måste stärkas, avslutar Jonathan Lindgren.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.