Utredningar

Villaägarna har en egen utredningsverksamhet. Med bland annat återkommande boendekostnadsundersökningar vill vi visa på de faktiska kostnader som småhusägare har. Arbetet ska bidra till mer rimliga och rättvisa boendekostnader för villaägare.