Händer håller i sedlar
Elstolpar
Händer håller i sedlar

Orimliga höjningar av elnätsavgifter

Riksdagen har beslutat att låta elnätsmonopolen ta ut ytterligare cirka 30 miljarder kronor från sina kunder. Detta trots att elnätsbolagen höjt elnätspriserna för konsumenter med ungefär 30 procent det gånga decenniet. Villaägarna anser att Anders Ygeman måste tillsätta en statlig utredning med tydligt direktiv att sänka elnätsbolagens monopolvinster. Det skriver Håkan Larsson, samhällspolitisk chef på Villaägarna, i en artikel som publicerades i SvD den 25 april.

Den proposition som skulle ge elnätsbolagen möjlighet att öka sina miljardvinster drogs först tillbaka, eftersom det inte fanns majoritet i riksdagen. Men efter några smärre förändringar röstades förslaget igenom. Det innebär exempelvis att Eon kommer att kunna höja sina avgifter med totalt cirka 7,9 miljarder, medan Ellevio kan höja med cirka 2 miljarder och Vattenfall cirka 1,8 miljarder.

Tillsätt en statlig utredning om elnätsföretagens vinster

Elnätsmarknaden är problematisk eftersom den består av olika elnätsmonopol. Det finns bara ett elnät för varje given fastighet och ett hushåll kan inte byta elnätsbolag. För att hålla nere monopol­prissättningen finns en elnätsreglering, som har visat sig vara alldeles för svag. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) har därför tillsatt en ”dialog” mellan elnätsmonopolen och kundsidan. Det är hedervärt att Ygeman försöker föra samman parterna. Från Villaägarnas sida är dock budskapet tydligt: ”Det är dags att gå från dialog till lagstiftning.”

- Det Ygeman behöver göra är att tillsätta en statlig utredning med tydligt direktiv att sänka elnätsbolagens monopolvinster. Enligt Eurostat har elnätspriserna i Sverige ökat med cirka 30 procent på ett drygt decennium, samtidigt som priserna legat still eller minskat i exempelvis Norge och Tyskland. Lärdomar borde dras från länder där elnätsregleringen fungerar, säger Håkan Larsson.

Behåll elnäten i kommunal regi

Villaägarna har nyligen publicerat en rapport som visar att olika ägandeformer ger olika priser. Lägst priser håller kommunala elnätsbolag och det är inte så underligt. Folkvalda kommunpolitiker vill dels gynna det lokala näringslivet, dels ogärna stöta sig med sina väljare och försöker därför hålla priserna på rimlig nivå via ägardirektiv. Någon sådan hänsyn behöver inte privata och vinstdrivande monopolföretag ta. Tills dess att Sverige har en fungerande reglering på plats, är därför Villaägarnas starka rekommendation att inte sälja ut elnät, utan behålla dem i kommunal regi.

- Under det senaste decenniet har elnätsavgifterna höjts mycket kraftfullt. Oavsett om den nuvarande regleringen stramas åt, eller om inspiration tas från andra länder, är det dags att gå från dialog till lagstiftning. Det behövs en ny reglering som tydligare tar ställning för den svagare parten, det vill säga kunden, säger Håkan Larsson.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.