Lättare att ladda elbilen i samfällighetsförening

Regeringen har tillsatt en utredning för att underlätta möjligheten att ladda sin elbil om man bor i en samfällighetsförening. Det är ett genombrott för Villaägarnas Riksförbund som länge varit drivande i frågan.

Många medlemmar har kontaktat Villaägarnas Riksförbund och lyft det orimligt krångliga regelverket som gäller för samfällighetsföreningar som vill installera laddboxar för elbilar. Villaägarnas intressepolitiska avdelning har därför satt frågan på agendan och krävt en förenkling, både i samtal med regeringen och i flera debattartiklar. Och arbetet har nu burit frukt

Bra att regeringen nu vill underlätta för de som bor i en samfällighetsförening att kunna ladda sin bil hemma

I dag är det Lantmäteriet som beslutar vad en samfällighetsförening får och inte får ägna sig åt genom ett så kallat anläggningsbeslut. Sådana beslut omfattar inte laddstolpar. Det innebär att om föreningen vill kunna sätta upp laddstolpar måste den först vända sig till Lantmäteriet för att få sitt anläggningsbeslut ändrat. Det tar tid och innebär kostnader.

- Det är bra att regeringen nu vill underlätta för de som bor i en samfällighetsförening att kunna ladda sin bil hemma. Det ökar möjligheterna att kunna nå klimatmålen. Trots att alla boende i området är överens krävs det idag en krånglig process via Lantmäteriet för att föreningen ska kunna sätta upp laddstolpar. Det är orimligt, säger Sofia Hellsing, affärsområdeschef på Samfälligheterna.

Villaägarna kritiska till lagar som reglerar samfällighetsföreningar

Villaägarna har flera gånger kritiserat lagstiftningen som reglerar samfällighetsföreningar. Det handlar inte bara om laddstolpar. Ett annat exempel är posthantering där PostNord driver på för att effektivisera sin verksamhet. Även här krävs ett ändrat anläggningsbeslut för att föreningen ska kunna sätta upp gemensamma postlådesamlingar.

- Den lagstiftning som berör samfällighetsföreningar är stelbent. Vi skulle gärna se en bredare översyn som syftar till att de boende kan fatta beslut om förändringar utan att varje gång behöva vända sig till Lantmäteriet först. Exakt vilken majoritet som ska krävas för att trygga minoriteten och vilka frågor det ska gälla behöver utredas, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.