Lokalt engagemang

Villaägarnas styrka är alla medlemmar som finns runt om i hela Sverige. Genom regionkontoren och de lokala föreningarna knyts det lokala och riksfrågorna ihop. Det gör att vi på Villaägarna har insikt i och kunskap om Sveriges villaägares vardag.

Min Villa – gratis för alla medlemmar!

Det perfekta verktyget för att hålla koll på hur ditt hus mår och när och var du behöver ge det lite extra kärlek.