Deklarationspapper
Glödlampor på rad med blå himmel
Dokument i pärmar på hög
Deklarationspapper

Utvidga och utöka ROT

ROT-avdraget bör utökas eftersom det är ett system som fungerar och som har bevisat goda samhällsekonomiska effekter. Att utöka ROT är synnerligen enkelt jämfört med andra kreativa men ineffektiva förslag som kommit på sistone. ROT är ett enkelt system och därmed billigt, bland annat eftersom det kräver förhållandevis lite byråkrati.

Den 12 oktober 2018 lämnades utredningen ”Mindre aktörer i energilandskapet”, ledd av Lise Nordin (mp), över till Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. Åtminstone tre idéer från utredningen bör stanna på utredningsstadiet.

Vita certifikat

Utredningen föreslår ett nytt system för effektreduktion, med hjälp av ”vita certifikat”. Elhandlarna ska bli ansvariga för genomförandet som ska leda till en effektreduktion på 3 GW till år 2040. Så här fungerar det; en ny avgift läggs på varje köpt kWh, en ”vitacertifikatsavgift”. Pengarna används sedan till att finansiera energi- eller effektiviseringsåtgärder i byggnader.

Danmark har infört ett liknande system som det utredningen föreslår. Det ledde till så mycket byråkrati att danska riksrevisionen kommit fram till att systemet måste avvecklas. Dyra konsulter och jurister har kunnat tjäna stora pengar på att utreda vilka energieffektiviseringsåtgärder som kvalificerar för stödet och vilka som inte gör det.

Utredaren räknar med att det behövs en eller två nya handläggare på energimyndigheten, men det verkliga behovet är antagligen mångdubbelt större.

Vita certifikat innebär alltså en ny avgift för alla elanvändare som ska finansiera några få fastighetsägares energieffektiviseringsåtgärder. Åtgärder som kanske ändå hade genomförts.

Energi-ROT

Utredningen föreslår även ett energi-ROT. Det är en idé som Vänsterpartiet har haft länge. Det nuvarande ROT-systemet har ett antal fördelar. Det tar bort skattekilar så att sysselsättningen gynnas och svarta jobb blir vita. Villaägarna menar att det finns en poäng i att ROT-avdraget hålls enkelt. Höj taket, såväl i kronor som i procent, för det ROT som vi redan har och låt folk själva välja vad de gör för investeringar i sina hem. Ett utökat energi-ROT riskerar att bli lika trassligt som ett system med vita certifikat med långa utredningar av vilka åtgärder som kvalificerar för det vanliga ROT och vilka som kvalificerar för energi-ROT och därmed ges ett högre stöd.

Utökade krav på energideklarationerna

Utredningen vill också ställa nya krav på energideklarationerna, som ju ofta är av mycket låg kvalitet. Problemet är att hela systemet med energideklarationer är dåligt, i synnerhet när det appliceras på småhus, och det är sällan smart att bygga vidare på ett dåligt system. Precis som ett hus med dålig grund sällan blir bra bara för att man kostar på inkråmet ytterligare.

Villaägarna menar att energideklarationerna skulle ha implementerats i Sverige med så lite kostnad och besvär för småhusägarna som möjligt. Nu har de blivit en kostsam pålaga utan tydlig energieffektiviseringsvinst. Det svenska systemet borde därför reformeras så att småhusägaren själv kan ange sina energi- och byggnadsdata i boverkets databas. Då skulle vi uppfylla EU:s direktiv utan en massa onödig byråkrati och kostnader för energikonsulter som inte lyckas sälja sina tjänster utan tvingande lagstiftning i ryggen.

Utredningen Mindre aktörer i energilandskapet

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.