Händer håller i sedlar

Risk för höjda elnätspriser 

Det är bra att Sverige blir mer fossilfritt. Men övergången till väderberoende produktion i form av vind- och solkraft har också en baksida. Det har börjat uppstå elbrist i bland annat Stockholm, Malmö och på Gotland. Bristen ökar risken för höjda elnätspriser och har även inneburit stoppade företagsetableringar på orter som Västerås och Uppsala.

För att mildra problemen föreslår Energimarknadsinspektionen en reglering som innebär att brist i ”överliggande nät” tillåts slå igenom i ”underliggande nät” i form av ökade priser. Villaägarna är kritiska till förslaget.

- På ett teoretiskt plan är det förstås vettigt att elbrist kan påverka priset, men eftersom elnätsmarknaden består av lokala monopol kommer regleringen ge elnätsföretagen möjligheter att öka sina redan orimligt höga vinster, säger Villaägarnas chefekonom Håkan Larsson.

Tusentals kronor mer om året för småhusägare

De småhusägare som drabbas kan få ökade kostnader med upp mot 4 300 kronor per år enligt Energimarknadsinspektionen.

- Det handlar om mycket stora kostnadsökningar och det är orimligt att småhusägare ska tvingas betala något de inte rår för. Höjda priser borde drabba dem som äger näten och som inte byggt ut dem tillräckligt, inte oskyldiga kunder, menar Håkan Larsson.

För att kunna variera strömförbrukningen måste småhusägarna dessutom köpa in en styrutrustning för omkring 2 500 kronor. Det handlar det om en summa på nästan 5 miljarder kronor för småhuskollektivet som helhet.

- I ett framtida samhälle kommer trycket på stabila elleveranser öka, eftersom det kommer att krävas mer el i den klimatomställning som genomförs. Regeringen borde se över bristerna i den förda energipolitiken och företagens ovilja att bygga ut näten, istället för att höja de redan höga avgifterna för landets småhusägare, avslutar Håkan Larsson.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.