Villaområde
Händer håller i sedlar

Regeringen inför kompensation för dyra elräkningar

Äntligen rör det på sig i frågan om vinterns extremt höga elpriser. Men det finns många frågetecken.

Idag meddelade finansminister Mikael Damberg och energiminister Khashayar Farmanbar att regeringen avser att införa en kompensation för det höga elpriset under vintern. Villaägarna anser att det är bra att regeringen äntligen gör något. Förbundet har bedrivit ett lobbyarbete sedan i oktober mot bakgrund av de höga elpriserna. Vårt krav har varit avskaffad energiskatt på el – inte nya bidrag som regeringen nu föreslår.

Inte desto mindre kan kompensationen komma väl till pass för hushåll som fått det tufft i vinter med elräkningen.

Oklarheter i kompensationsmodellen

Detaljerna i modellen är inte klara än vilket är anmärkningsvärt. Det enda vi vet är att kompensationen som högst kan bli 2000 kr vid en förbrukning på 2000 kWh per månad. Kompensationen ska gälla för december till februari och kan alltså som mest bli 6000 kr för ett hushåll. Vad kompensationen blir vid en lägre förbrukning än 2000 kWh har regeringen inte kommunicerat ännu.  Vi vet inte heller på vilka grunder de 1,8 miljoner hushållen som ska få stöd väljs ut.

Kompensationen ska betalas ut av kundernas elnätsbolag och denna administration är inte heller löst ännu. Det ska enligt uppgift inte göras någon skillnad mellan hushåll som har fasta elavtal och rörliga elavtal.

Avskaffa energiskatten på el   

Så snart vi har mer information om hur kompensationen ska fungera kommer vi att lägga ut den på Villaägarnas hemsida. Sammantaget anser Villaägarna att det är bra att regeringen agerar för att stödja hushållen under den tuffa elvintern. Energiskatten saknar miljöstyrning och är helt fiskal. Ett bättre sätt att stödja hushållen hade därför varit att avskaffa energiskatten på el i stället för att införa bidrag för att betala skatt.

Äntligen rör det på sig i frågan om vinterns extremt höga elpriser.

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.