Händer håller i sedlar
Elstolpar i solnedgång
Händer håller i sedlar

Lägre elnätspriser på gång

Den 1 januari trädde nya regler från Energimarknadsinspektionen i kraft, som innebär att elnätsbolagen måste klara sitt uppdrag med mindre intäkter. Det leder till lägre priser för dig som kund.

Elnäten i Sverige drivs som monopol och regleras av Energimarknadsinspektionen, Ei. Det innebär att Ei beslutar om företagens intäktsramar, det vill säga hur höga totala avgifter som elnätsföretagen får ta ut av sina kunder under en fyraårsperiod, i detta fall 2020 - 2023. Intäktsramen ska täcka företagets kostnader och investeringar samt ge en rimlig avkastning på investerat kapital. Samtidigt ska regleringen säkerställa att de elnätsavgifter som kunderna får betala är skäliga.

Nya regler för att beräkna rimlig avkastning

Hösten 2018 beslutade regeringen om skärpta regler för perioden 2020–2023. De nya reglerna innebär bland annat att flera bestämmelser preciserats när det gäller hur en rimlig avkastning ska beräknas, vilket påverkar nivån på vinsterna för elnätsföretagen.

Elnätsföretagens planerade investeringar uppgår till cirka 14 miljarder kronor per år under perioden 2020–2023 och bedöms vara högre än den nivå som krävs för att löpande förnya elnäten med bibehållen genomsnittsålder.

- Det nya regelverket kommer att leda till sänkta elnätsavgifter för många elnätskunder. Däremot kan vi räkna med stora variationer där en del elnätskunder får högre avgifter framöver medan andra får sänkta elnätsavgifter, säger Stefan Johansson, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Sparar drygt 2 000 kronor per år

Ett av de elnätsföretag som redan meddelat att man sänker sina priser är Eon. Hur mycket det kommer att sänkas beror dock på var i landet man bor. Detta eftersom varje prisområde har sina unika förutsättningar. En faktor som påverkar priset är antal meter ledning per kund.

- Enligt bedömare som vi på Villaägarna talat med kommer en villa med 20 amperesäkring och en förbrukning på 20 000 kWh/år att få en besparing på ungefär 2 400 kr per år, avslutar Stefan Johansson.