händer som skriver på laptop
Installera solceller tak
Installera solceller tak

Du som inte fått stöd för solceller kan söka ROT-avdrag 

Villaägarna har tidigare informerat om att det finns husägare som har kommit i kläm när det förra solcellsstödet ersattes med ett grönt skatteavdrag. De drabbades av att stödet var slut och kan inte få skatteavdrag istället. Detta eftersom de började installera solceller 2020 enligt reglerna för det förra stödet. Vi visar nu, efter en del efterforskningar, att du som inte fått solcellsstöd kan söka ROT-avdrag i efterhand.

Villaägarna har kritiserat detta och krävt en övergångslösning för de husägare som riskerar att varken få solcellstöd eller grönt skatteavdrag. Många av våra medlemmar har hört av sig. De är irriterade och känner sig ”blåsta” på stöd.

Än så länge har regeringen inte kommit med något positivt besked. Däremot tipsar landets länsstyrelser, som är en statlig myndighet, om möjligheten att söka ROT-avdrag i efterhand. På sina respektive hemsidor skriver de: 

För installationer gjorda under 2020 kan privatpersoner söka rotavdrag i efterhand

För de privatpersoner som inte kommer att kunna få sin ansökan om stöd beviljad och inte heller har ansökt om rotavdrag för en redan genomförd solcellsinstallation finns möjligheten att kontakta leverantören och be att denne ändrar sin faktura i efterhand. Leverantören/företaget har möjlighet (men inte skyldighet) att ändra en redan utställd faktura och lägga till ett avdrag för rot i efterhand.

En begäran ska lämnas av leverantören till Skatteverket senast 31 januari 2022.”

Länsstyrelsen i Kalmar förtydligar informationen i ett pressmeddelande. ”Om köparen betalat hela beloppet för installationen måste leverantören/utföraren kreditera och återbetala detta belopp och sedan ställa fram en ny faktura till köparen med skattereduktion. Efter det lämnas en begäran till Skatteverket senast den 31 januari 2022 med betalningsår 2021.”

Skatteverket bekräftar ROT-avdrag

Villaägarna har kontaktat Skatteverket och fått bekräftat att den information som länsstyrelserna har gått ut med stämmer. Skatteverket skriver till oss att ”det är ett förfarande vi godkänner just för de personer som hamnar i kläm för att solcellsstödet är slut”. Myndigheten poängterar samtidigt att det är viktigt att alla andra regler för ROT-avdrag är uppfyllda för att begäran ska beviljas.

Regeringen bör skjuta till stödpengar

Vi har tagit del av brevsvar där departementet bekräftar att regeringen har förstått att många känner sig snuvade på det aktuella stödet och att det i nuläget inte går att säga något om regeringen kommer att vidta någon åtgärd för de personer som stod i kö till det gamla stödsystemet. Dessutom skriver departementet att den information som finns på länsstyrelsernas hemsida (om möjligheten att söka ROT-avdrag i efterhand) kanske kan vara värd att undersöka och beakta.

- ROT-avdraget gäller bara arbetskostnader, medan solcellsstödet även gäller materialkostnader. Därmed blir beloppet lägre, men ett lägre stöd är såklart bättre än ingenting. Samtidigt är det minst sagt lite märkligt att två statliga myndigheter försöker täcka upp för att regeringen inte har skjutit till stödpengar övergångsvis, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna.

Det föreslagna upplägget innebär inte bara att du som privatperson är beroende av att leverantören medverkar, men också att företagaren tvingas ta en viss risk.

- Detta skulle inte ha behövt hända om regeringen från början hade skjutit till ytterligare stödpengar för dem som kommer i kläm. Det uppmanar vi än en gång regeringen att göra, säger Lena Södersten.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.