Glödlampa

Bostadsbranschen kräver svar från energiministern

 

Villaägarna har idag, tillsammans med stora delar av bostadsbranschen, skickat ett brev till energiminister Ibrahim Baylan där vi begär svar på hur regeringen avser agera för att hålla tillbaka höjningarna av elnätspriserna.

De senaste tre åren har elnätspriserna i de tre största bolagens elnät stigit med mellan 12 och 37 procent, samtidigt som den allmänna kostnadsutvecklingen varit måttlig.

Om inte dagens reglering för elnätsbolagens intäkter skärps riskerar vi fortsatt kraftiga prishöjningar i de nät som ägs av Vattenfall, E.ON och Ellevio. Deras nät täcker tillsammans in ungefär 60 procent av hushållen.

- Vi är oroliga för att energiministern i den förordning som lovats inom kort inte kommer våga gå hela vägen och genomföra uppenbart nödvändiga ändringar i regelverket för elnätsbolagens intäktsramar, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna.

Brevet är undertecknat av Villaägarna, Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB (Hyresgästföreningen), Riksbyggen och SABO och finns att läsa här tillsammans med pressmeddelandet.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.