Gul Villa i grönskande område
Elbil höst familj
Elbil höst familj

Bättre förutsättningar krävs för fortsatt elbilsrevolution 

Nästan 50 procent av alla nyregistrerade bilar i juni 2021 var laddbara bilar, vilket är en hundraprocentig ökning från juni 2020. Utvecklingen går med andra ord mycket snabbt. Men för att denna nödvändiga utveckling ska fortsätta krävs bättre förutsättningar för småhusägare.

Det finns 13 700 publika laddningspunkter fördelade på ungefär 2 500 laddstationer. Men den stora merparten av laddningen, 80-95 % av den överförda energin, sker hemma eller på arbetsplatsen.

Hot mot positiv utveckling av elbilsanvändning

Villaägare kan därmed antas ligga i framkant i elbilsrevolutionen och gör nu viktiga investeringar för lägre utsläpp. Men det finns ett par hot mot den positiva utvecklingen.

Om alla personbilar omedelbart skulle bli eldrivna skulle elkonsumtionen till en början med behöva öka med 10-15 TwH, enligt Energimyndigheten. Den högre siffran motsvarar cirka 10 procent av dagens elförbrukning.

Även om övergången till elbilar kommer att ta många år och inte ske över en natt så visar siffran på behovet. Skulle lastbilar, bussar och arbetsmaskiner gå samma väg handlar det om ungefär lika mycket elkonsumtion till.  

En kraftigt ökad konsumtion kommer att pressa elpriserna uppåt men även ställa elnätet på prov. Tål alla lokala elnät många nya laddstationer och som flitigt används eller blir de överbelastade?

Omställningen i det svenska energisystemet från kärnkraft och planerbar elproduktion till förnybar elproduktion som är väderberoende kommer också att innebära ökade fluktuationer i elpriset.

Tidsanpassa elbilsladdning

Det kommer därför att bli helt centralt att bilen laddas när priset är lågt. Du laddar inte bilen det första du gör när du kommer hem från jobbet 17.30, utan laddningen måste helst ske på natten när elpriset är lågt. Utrustning som automatiskt reglerar när elbilsladdningen sker kopplat till prisnivå kommer att vara helt nödvändig.

Göteborg gynnar inte elbilar

I Göteborg är det dock inte säkert att tidsanpassad laddning ens löser problemet.

Sedan den 1 augusti måste alla villa- och radhusägare kopplade till Göteborg Energi betala en så kallad effektavgift. Den beräknas utifrån de tillfällen varje månad då kunden använder som mest el. Den högsta tim-medeleffekten multipliceras med 33,50 kronor.

Utöver det fortsätter småhusägarna att betala för elöverföring samt en fast avgift. Men priset för båda dessa sänks. Den nya avgiftsmodellen ska enligt Göteborgs Energi vara intäktsneutral för bolaget, men vissa hushåll kommer att få högre kostnader medan andra får lägre.

Syftet är att få folk att ändra sitt användande och sprida ut sitt effektuttag över fler timmar under dygnet. Problemet för en elbilsinnehavare blir att han eller hon inte bara måste anpassa sin billaddning till när elpriset är som lägst på dygnet eller under veckan utan måste också anpassa sin övriga elkonsumtion för att hålla den högsta tim-effekten nere.

Göteborgslösningen ser vid en första analys inte bra ut för att gynna elbilar.

Ansvariga politiker har därmed flera frågeställningar att ta tag i för att elbilsrevolutionen ska kunna fortsätta. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.