Hus av klossar på gräsmatta
Hus av träklossar

Bygga Hus – Steg för Steg

3. Tomten

Fungerar tomten för det hus du vill ha? Tänk till kring tomtens förutsättningar – behöver du spränga eller påla? Kontrollera även förekomsten av markradon och lägg alltid en radonslang vid grundläggningen för framtida behov.

6 viktiga frågor när du letar tomt

Det finns mycket att tänka när du ska välja tomt för ditt husbygge. Här ger vi några tips. Kontakta gärna vår rådgivning för frågor om just dina förutsättningar 

1. Uppfyller tomten dina behov och önskemål?

Är det nära till det du behöver? Kan du bygga det hus du tänkt dig? Vad innebär lutningsförhållanden, markens beskaffenhet och tillfartsmöjligheter för huset du tänkt bygga? I vår stora tomtguide får du svar på alla dina frågor.

2. Hur påverkar detaljplanen?

Vilka möjligheter och problem kan detaljplanen innebära för dig? Kan exempelvis någon bygga en stor kontorsfastighet framför ditt hus?

3. Hur fungerar vägar, vatten och annan infrastruktur?

Finns kommunalt VA eller behöver du borra egen vattenbrunn och enskilt avlopp? I vissa fall kan det behövas servitut för att exempelvis dra ledningar, anlägga vattenbrunn eller infiltrationsanläggning.

4. Var finns ledningar och kablar?

Var finns vattenrör, elledningar och kablar för kommunikation? Du vill inte av misstag gräva av dina eller grannarnas anslutningar.

5. Hur påverkar väderstrecken?

Vad blir väderstrecksläget för de olika rummen i huset beroende på hur det placeras på tomten? Svaren finns i vår tomtguide här.

6. Avstyckad tomt, vad gäller?

Oavsett om tomten redan är avstyckad eller ska styckas av behöver du först se till att det finns ett giltigt bygglov eller förhandsbesked om bygglov. Läs mer om avstyckning.

Vanliga frågor om tomten

Kommunens detaljplan som avgör hur stort hus du får bygga, tillåter att du bygger på 20 procent av tomtytan, men det kan variera. Kontrollera därför alltid med kommunen vad som gäller för dig innan du kommer för långt i planeringen.

För attefallshus gäller särskilda regler. Läs mer i vår sammanställning över när du behöver bygglov.

Huvudregeln är att det behöver vara minst 4,5 meter från ditt hus till tomtgränsen. Har du tillstånd från din granne kan du dock bygga närmare tomtgränsen. Om grannen säger nej krävs bygglov.

Läs mer om vilka regler som gäller i vår informationsskrift Bygglov.

När en fastighet säljs med så kallad tomträtt innebär det att kommunen eller staten äger marken som huset står på. Du betalar då tomträttshyra, tomträttsavgäld, till fastighetsägaren, det vill säga till kommun eller stat. Läs mer om tomträttsavgäld.

 

Du måste dränera marken där byggnaden ska uppföras. Det du gör i samband med grundläggningen av byggnaden. Via husets dränering kan du till exempel sänka radonhalten.

Praktiska tips för hur du dränerar hittar du i vår digitala tjänst Min Villa som är gratis för medlemmar.

 

För att få fram de geotekniska parametrarna såsom djup till berg, jordarter och egenskaper på eventuell lera är det alltid bäst att göra så gedigna undersökningar som möjligt.

Det mest kostnadseffektiva är att låta en geolog eller geotekniker göra en bedömning på plats. Sedan kan du behöva gå vidare med en fördjupad sondering beroende på syftet. 

Eftersom markradon är den vanligaste anledningen till radon i byggnader kan det finnas anledning att ta reda på om mängderna är normala eller förhöjda, hur du förhindrar radon att komma in i byggnaden och vad det kostar. Läs mer om att mäta radon här.

Det är enklare att bygga hus när du har någon att fråga

Som medlem i Villaägarna får du tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning. Våra erfarna jurister och byggnadstekniska experter svarar varje år på hundratals frågor om att bygga hus.

Kvinna sitter och pratar i telefon vid laptop
Kvinna sitter och pratar i telefon vid laptop

Kunskap, erbjudanden och inspiration – direkt i din inbox

Upptäck vårt nyhetsbrev