radiator med ventil
radiator med ventil

Bygga Hus – Steg för Steg

5. Uppvärmning och installationer

Vid val av värmesystem spelar många faktorer in, såsom storlek på huset och familjen. Och önskemål om hållbarhet. Utvecklingen inom energiområdet går snabbt framåt, så läs på ordentligt innan du gör ditt val.

Tips om uppvärmning och installationer

Det finns mycket att tänka när du ska välja uppvärmningssystem. Glöm heller inte att huset behöver god ventilation. Här ger vi några tips. Kontakta gärna vår rådgivning för frågor om just dina förutsättningar 

1. Uppvärmning drar mest el

Tänk på att det är uppvärmningen av huset och varmvattnet som drar mest el i de flesta husen. Läs mer om olika sätt att värma upp huset här. 

2. Ventilation också viktigt

Huset behöver ett uppvärmningssystem och eventuellt ett ventilationssystem. Det finns ett antal olika system var för sig eller kombinerade på olika sätt. Fundera igenom vilken kombination som kommer passa dig och ditt hus. Ta del av våra tips på hur du kontrollerar ventilationen och fixar eventuella brister.

3. Självdrag eller fläktsystem?

Ventilationen kan antingen vara självdrag eller fläktsystem. Fläktsystem kan vara frånluft, till- och frånluft eller till- och frånluft med värmeåtervinning. 

4. Välj uppvärmning efter hus

Samma typ av uppvärmning fungerar inte lika bra till alla hus. Ibland är det husets konstruktion som bestämmer hur det bäst värms upp och ibland kan det vara valet av ventilation som avgör. Behöver ditt hus kylas ned under sommaren eller behövs det inte tack vare smart design? Missa inte Villaägarnas rabatt på luftvärmepumpar!

5. Ta hjälp av solen!

Solceller och solvärme hjälper huset med el och värme. De går att ha var för sig eller kombineras. Våra experter guidar dig så att du installerar dina solceller på rätt sätt. Undrar du hur lönsamt det är med solceller? Vi har räknat på det.  

6. Planera eldragningarna

I det här läget måste du planera för elen. Var vill du ha dina uttag och din belysning ute och inne? Anlita en elkonsult som ritar upp elanläggningen utifrån arkitektens eller din egen planlösning. Tänk också på mediauttag och smart styrning.

Vanliga frågor om uppvärmning och installationer

Normal energiförbrukning för en villa är ca 20.000 kWh/år. Om du har fjärrvärme eller värmer huset och vatten på annat sätt än med el är en normal elanvändning ca 5000 kWh/år. Detta enligt Statistiska centralbyrån som har tagit fram olika typkunder för el.

 

Husets förutsättningar, ventilation och dina behov lägger grunden för vilken uppvärmning du väljer.

Vanligaste valen är frånluftsvämepump eller bergvärme med extra stöd av solceller. Initalkostnaden med värmepump är hög men är en stabil uppvärmningsform som lönar sig på sikt.

Läs vår guide där vi utreder de vanligaste värmesystemen.

Om det tar lång tid innan vattnet blir varmt beror det på att ledningarna normalt inte är isolerade och vattnet i ledningarna svalnar efter en stund.

Det finns lösningar för varmvattencirkulation som ger värme nästan direkt även i ett småhus. En lyxig känsla som kostar lite mer att skaffa och driva, precis som golvvärme.

Solen skapar energi som omvandlas till likström i solcellerna, som sedan skickar den vidare till en så kallad växelriktare som omvandlar den till växelström. 

Det finns två olika solcellssystem för att optimera strömproduktionen: moduloptimerat system och strängoptimerat system. Läs om vilket solcellssystem som passar ditt hus bäst.

En tumregel är att varje installerad kilowatt solceller i Sverige årligen ger cirka 1 000 kWh el. För denna produktionsnivå krävs en yta på cirka 7 kvadratmeter.

En kvadratmeter solceller kan då sägas generera 143 kWh per år.

 

Det finns sätt att bygga så att kylning inte behövs. Det kan handla om att placera huset i en sluttning med väggar under marknivå, att ha tillräckligt stora taksprång och att bygga huset med material som har hög förmåga att hålla värmen eller hålla värmen borta. 

Det gör huset mindre känsligt för solens inverkan och mindre beroende av el för att hålla huset svalt under sommarmånaderna.

Fördelar 

  • Ingen utomhusdel som låter.
  • Kan kyla huset energisnålt på sommaren
  • Minimal skötsel och underhåll
  • Energieffektivaste värmepumpen

 

Nackdelar

  • Dyr i förhållande till andra värmekällor
  • Orsakar skador i trädgården som behöver återställas
  • Kräver el för att fungera
  • Kräver ett hus som gör av med mycket energi på uppvärmning för att vara lönsam jämfört med andra värmepumpar

Det är enklare att bygga hus när du har någon att fråga

Som medlem i Villaägarna får du tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning. Våra erfarna jurister och byggnadstekniska experter svarar varje år på hundratals frågor om att bygga hus.

Kvinna sitter och pratar i telefon vid laptop
Kvinna sitter och pratar i telefon vid laptop

Kunskap, erbjudanden och inspiration – direkt i din inbox

Upptäck vårt nyhetsbrev