Det är dags för en ny prissättningsmodell på el 

Villaägarna och Hyresgästföreningen manar gemensamt till regeringen om att ta steg mot en ny prissättningsmodell på el. Detta i en debattartikel som publicerats i Dagens industri - läs den här.

Dagen då elräkningen skulle komma var en skräckens dag för många svenskar. Vad skulle räkningen till slut landa på? Det var nu summan av alla ansträngningar för att pricka in bästa dusch- eller tvättiden skulle räknas fram och betalas. Resultatet blev för många en privatekonomisk katastrof.  

Det räcker inte längre med stöd, regeringen måste gå till botten med problemet här och nu, och då är det en ny modell för prissättning som gäller. Det skriver företrädare för landets bostadsorganisationer.  

Elpriserna slår sönder familjers ekonomi

Runt svenskarnas köksbord diskuteras det intensivt och med stor oro hur elräkningen ska kunna betalas och vilka av övriga utgifter som måste prioriteras ner. Är det barnens aktiviteter, ett kollektivtrafikkort eller matkostnaderna? De höga elpriserna har slagit hårt mot de som bor i egna boenden som behövt hantera både höjda räntor och elräkningar som sammantaget tvingat folk att flytta och sälja sina hem för att de inte längre klarar av månadskostnaderna. Men elpriserna slår hårt mot alla, även hyresgästerna drabbas då de höga elpriserna har inneburit höga hyreskrav från hyresvärdarna som riskerar att många hyresgäster får svårt att bo kvar. Det slår också hårt mot de hyresgäster som redan idag lever på marginalerna och har svårt att få ihop sin ekonomi. Elpriserna som vi sett slår sönder familjers ekonomi och möjligheterna till ett tryggt hem. 

Inför svenska priser på el - Bekenmodellen

En stor orsak till dagens höga priser är den prissättningsmodell som råder på svensk elmarknad där priset på el sätts efter marginalkostnaden av det dyraste kraftslaget som används. Det dyraste utländska kraftslaget sätter priset också för svenska elkunder, trots att produktionskostnaden här hemma ligger långt under det priset.  

Tillsammans organiserar vi boende i två av landets mest vanliga upplåtelseformer hyresrätt och egna hem. Vårt budskap till regeringen är kristallklart. Det är dags för en annan prissättningsmodell på el. Och det brådskar. Att svenska hushåll ska behöva betala skyhöga priser på el, dessutom helt i onödan, är oacceptabelt.   

Gemensamt tar vi nu ställning för införande av svenska priser på el, eller Bekenmodellen efter dess upphovsman Bengt Ekenstierna, fd VD på Eon Gas. I korthet går hans modell ut på att ett svenskt jämviktspris på el sätts först utifrån förväntad inhemsk efterfrågan och produktion. Därefter exporteras överskottsproduktion till ett pris som Nordpool sätter. Vi får två elpriser. Men vi fortsätter att exportera el till våra grannländer.   

Baserat på Energimarknadsinspektionens genomsnittliga rörliga pris under den svåra decembermånaden betalade ett villahushåll i Örebro 9377 kr för månaden. Om i stället den el som är prissättande för den svenska marknaden får styra priset, skulle detta pris kunna halveras.  

Dagens modell är ohållbar

Den invändning som rests mot modellen går ut på att det skulle bryta med villkor om den fria marknad som EU-kommissionen vill värna. Men tidigt i höstas gick EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ut med uppmaningen att byta ut dagens prissättningsmodell. Dagens modell är ohållbar och det finns ingen anledning för den svenska regeringen att hålla kvar vid ett regelverk som tiden sprungit ifrån.   

Sverige skulle inte vara först i Europa om att frikoppla den inhemska prissättningen från exportens, länder som Spanien, Portugal och Polen har redan gjort det med goda resultat. Reformen görs inte över en natt utan kräver förstås utredning, beredning och en proposition med stöd från en riksdagsmajoritet. Men en överväldigande majoritet av svenska folket är i behov av denna reform.

Det blir fler chockräkningar om inget görs

Det kommer komma fler vintrar och svenska familjer och hushåll kommer öppna liknande chockräkningar år efter år med samma klump i magen om inget görs. För att komma bort från att stappla olika stöd som byggklossar för att rädda upp hushållens ekonomi varje vinter behövs en långsiktig lösning. Alla som tittar på senaste elfakturan inser att dagens ordning med marginalprissättning på el endast hjälpligt kan mildras med statliga elprisstöd.  

Sverige behöver i väntan på en förstärkt svensk kraftproduktion och ett bättre omvärldsläge en svensk prissättning på el, oberoende av exportpriset. Det är vår uppmaning till regeringen. 

 

Kenneth Kanckos, förbundsdirektör Villaägarnas Riksförbund

Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen

Den här debattartikeln publicerades i Dagens industri 6 februari 2023

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.