Trädgård med välskött gräsmatta
Trädgård med välskött gräsmatta

Bygga Hus – Steg för Steg

10. Trädgården

Att färdigställa trädgården ingår oftast inte i kontraktet med hustillverkaren. Ytterligare markarbeten och hyra av maskiner kan bli dyrt, men du bestämmer själv nivån: Vill du bara ha en gräsmatta eller skapa rum med gångar, stensättning och växtlighet?

Tips när du anlägger din trädgård

Det finns mycket att tänka på när du ska planera din trädgård. Här ger vi några tips. Kontakta gärna vår rådgivning för frågor om just dina förutsättningar! 

1. Avsätt en del av budgeten

Kostnaden beror på tomtens jämnhet om den behöver fyllas med olika typer av fyllnadsjord och om du behöver terrassera. Kostnaden för material och hyra av maskiner är de dyra posterna. Planera in olika projekt för de närmaste åren. Du behöver inte göra allt på en gång.

2. Planera utifrån din tid

Vill du ha en trädgård främst för meditativt pyssel eller för umgängesytor och parkering? Tänk igenom hur du vill använda din trädgård och hur mycket tid du är beredd att lägga ner på skötsel. Ta gärna hjälp av en trädgårdsdesigner för att planera. Du kan även få guidning av Villaägarnas erfarne trädgårdsmästare. Det är helt gratis om du är medlem hos oss.

3. Prioritera arbetet

Behöver du prioritera, börja med infarter, parkeringsytor och gångar. En trädgård kan behöva tid för att ta form, ofta flera år. Om du är husägare för första gången är det en hel del att sätta sig in i. Kika och få inspiration på Pinterest eller på nätet. Gå runt på tomten och visualisera hur den ska se ut.

4. Håll dig på din tomt

Placera häckar så du kan sköta dem från din tomt för att undvika framtida osämja med grannar. Villaägarna har tagit fram rekommendationer som du kan utgå ifrån när du och grannen diskuterar lämplig växtlighet.

5. Planera för regn och sol

Trädgården måste kunna ta hand om skyfall. Plantera träd, rabatter och gräsmattor dit du leder regnvattnet. Ett så kallat fördröjningsmagasin hjälper dig att vattna växterna med regnvatten. Se även till att det finns naturlig skugga på platser där ni ska sitta ute dagtid när solen står som högst.

5. ROT och RUT 

Tyvärr gäller inte ROT eller RUT för att anlägga trädgård. ROT kan däremot användas för andra markarbeten som dränering eller avlopp. Däremot kan du använda ROT för trädfällning, eller bygge av veranda eller RUT för att få hjälp att sköta din trädgård. Läs mer om ROT här.

Frågor om att anlägga trädgård

Om du redan vid schaktningen för husgrunden har en plan för hur marken runt huset ska se ut kan du undvika att behöva flytta jord- och stenmassor när huset står på plats. På det sättet sparar du både kraft och pengar.

 

Fundera över hur du vill använda din trädgård och dela in den - en del för barnens lekar, en eller flera altaner och uteplatser för eftermiddagsfika eller grillfester, en solhörna och kanske en nyttodel med trädgårdsland och växthus.

Lista också allt annat som behöver finnas, som parkering, garage eller carport, cykelparkering, soptunnor, trädgårdsförråd, laddstation till robotgräsklippare, sandlåda och kompost.

Det bästa är om du har några tomtkartor att skissa på.  

När du anlägger din trädgård från grunden, börja med att skissa in var du vill ha din uppfart eller parkeringsplats, trädgårdsgångar, anläggning av rabatter och planteringsgropar för fristående träd och buskar, byggande av staket, spaljéer, murar och upphöjda planteringar med mera.

I nästa steg planerar du för plantering av träd, buskar och andra växter. Se också till att du har möjlighet att vattna de nya växterna när det planterats. 

Vill du ha mycket blommor och växter, anpassa dem till sol och skugga och gärna till husets färg. 

Köp många plantor av samma sort och låt gärna samma blommor komma igen på flera ställen i trädgården. Blanda växter med olika blomningstid så att du alltid har något som blommar.

Ta hjälp av en trädgårdsarkitekt, plantskolornas trägdårdsmästare eller få goda råd av vår egen trädgårdsmästare, helt gratis för dig som medlem.

 

Murar, både stödmurar som kan behövas vid nivåskillnader och fristående murar kostar från ca 1000 kr/m beroende på höjd och material.

Ett trädäck kostar från ca 1000 kr/kvm om du låter en snickare göra det, medan materialet ligger på ca 200-250 kr/kvm om du kan göra arbetet själv.

Att få betongplattor professionellt lagda kostar från ca 950 kr/kvm, medan smågatsten kan landa på det dubbla. Hårdgjorda ytor med småsten är billigare, men kräver mer underhåll.

Att rulla ut gräsmatta kostar ca 50 kr/kvm. Sår du själv hamnar du däremot på under 5 kr/kvm, men eventuellt tillkommer det 5-20 kr/kvm för jord, plus eventuell transport.

En häck i tomtgräns kan man räkna med kostar 100 kr/m och uppåt för plantor och jord. De kan ofta köpas i storpack till ett bättre pris. Läs mer om häckar här. 

Bli medlem för 468 kronor

Mindre huvudbry och mer pengar i plånboken – du tjänar på att vara medlem i Villaägarna.

Kvinna på stege och man med mössa håller i telefon
Kvinna på stege och man med mössa håller i telefon

Kunskap, erbjudanden och inspiration – direkt i din inbox

Upptäck vårt nyhetsbrev