Modellhus och nycklar på ritningar
Modellhus och nycklar på ritningar

Bygga Hus – Steg för Steg

Går du i tankar på att bygga hus? Att själv få bestämma – allt från planlösning till kakel i badrummet? Då står du inför en spännande resa, full av möjligheter. Samtidigt en rejäl utmaning. Många beslut ska fattas, stora pengar investeras. Här hittar du våra bästa tips, inspiration och erbjudanden.

Kvinna sitter och pratar i telefon vid laptop
Kvinna sitter och pratar i telefon vid laptop

Det är enklare att bygga hus när du har någon att fråga

Som medlem i Villaägarna får du tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning. Våra erfarna jurister och byggnadstekniska experter svarar varje år på hundratals frågor om att bygga hus.

Guide för ditt husbygge

För dig som ska bygga hus finns mycket att tänka på och många steg att gå igenom. Vi guidar dig genom processen!

 1. Huset

  Det finns många faktorer som påverkar valet av hus. Det kan handla om vilken budget du har, vilken stil du gillar, tomtens förutsättningar och mycket annat. Här får du våra bästa tips inför ditt val av hus. 

 2. Budget och finansiering

  Din ekonomi styr valet av både hus och tomt – och i vilken utsträckning du lägger saker på entreprenad. Gör därför en budget tidigt i processen. Läs om hur du finansierar ditt hus här. 

 3. Tomten

  Läget och vilket liv du vill leva är första steget till att välja en tomt. Husets utförande spelar också roll, liksom tomtens förutsättningar. Läs vad du ska tänka på när du väljer tomt.

 4. Bygglov

  Hur går det till att ansöka om bygglov? Vilka handlingar krävs, och vad händer om grannarna opponerar sig? Här har vi samlat all information du behöver om bygglov 

 5. Uppvärmning och installationer

  För ett väl fungerande hus behöver el och VVS vara noga genomtänkt. Det finns flera faktorer som avgör vilket värmesystem som är bäst för dig &nbsp

 6. Interiör och material

  De mest grundläggande inrednings- och materialvalen gör du tidigt. Men det finns oändliga val - och tillval - att göra när du bygger nytt. Här får du inspiration och tips vid val av interiör och material. 

 7. Entreprenad

  Hur mycket tid har du till ditt husbygge och hur mycket ansvar vill du ta själv? Dina svar avgör vilken entreprenadform du ska välja.

 8. Kontroll och besiktning

  För att ditt husbygge ska bli lyckat behöver allt arbete utföras på ett fackmässigt vis och följa bygglagen. Läs mer om kontroll och besiktning av hus. 

 9. Inflytt

  Äntligen är det är dags att flytta in! Se till att du har olika avtal, försäkringar och larm på plats. Kolla även upp att skador täcks under flytten. Här får du fler tips inför inflytten. 

 10. Trädgården

  Grovplanering och en del markarbeten är klart redan innan bygget påbörjas. Nu är det dags att göra i ordning trädgården. Här får du tips på hur du planerar trädgården och mycket mer.

Kvinna på stege och man med mössa håller i telefon
Kvinna på stege och man med mössa håller i telefon

Bli medlem för 395 kronor

Mindre huvudbry och mer pengar i plånboken – du tjänar på att vara medlem i Villaägarna. 

Checklista för bygglov

Vad ska du tänka på när du ska söka bygglov? Villaägarnas experter tipsar.

 • Kolla om ditt projekt kräver bygglov

  Kommunen kräver bygglov för byggnader, tillbyggnader och vid vissa andra ändringar av byggnader. Även för bland annat murar, plank och parkeringsplatser utomhus. Friggebod eller Attefallshus är undantagna. Läs mer om regler kring bygglovsbefriade attefallshus och friggebodar.
 • Kolla detaljplanen för din kommun

  Kommunen kan ha beslutat om bygglovsplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser. Du som byggherre har det yttersta ansvaret om något byggs i strid mot reglerna, även om du gör det av misstag. I värsta fall kan du bli tvungen att riva det du byggt. Läs mer om detaljplan och översiktsplan.
 • Vänta in start- och slutbesked

  Även om kommunen inte kräver bygglov för ditt projektmåste du i många fall ändå skicka in en anmälan till byggnadsnämnden i din kommun och invänta ett start- och slutbesked innan du kan påbörja ditt bygge respektive börja använda det du byggt.
 • Ta reda på vad ditt bygglov kostar

  På din kommuns webbplats hittar du kostnaden för att söka bygglov där du bor. Den kan även variera beroende på omfattningen av ditt byggprojekt. 
 • Planera tiden för ditt byggprojekt

  När du har fått bygglov innebär det att du måste börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år från det att bygglovet har vunnit laga kraft. Här kan du läsa mer om giltighetstid för bygglov.
 • Ska du schakta, fylla upp mark eller riva ett hus?

  Normalt krävs även marklov för schaktning eller fyllning samt rivningslov om du först behöver riva ett befintligt hus innan du bygger ditt nya. Läs mer om rivningslov.
 • Bygglov för tillbyggnader som garage och altan

  I artikeln När krävs bygglov för ditt projekt? går vi igenom vad som gäller för garage, altan, skärmtak, växthus och mycket mer.
 • Ladda ner vår infoskrift

  Som medlem kan du även ladda ner vår informationsskrift Bygglov för mer detaljer om juridiken kring bygglov.
 • Utnyttja våra experter

  Som medlem i Villaägarna får du tillgång till hjälpsamma byggtekniska experter - helt gratis! De hjälper dig om du undrar över något.

Kunskap, erbjudanden och inspiration – direkt i din inbox

Upptäck vårt nyhetsbrev

Vanliga frågor om att bygga hus

Det är kommunens detaljplan som avgör hur stort hus du får bygga. Det kan handla om ett visst antal kvadratmetrar eller en viss procentsats av din tomt. Ofta är det 20 procent av tomtytan, men det kan variera. Kontrollera därför alltid med kommunen vad som gäller för dig innan du kommer för långt i planeringen. Läs mer om hur stort du får bygga och hur du beräknar byggnadsarean. 

Om du planerar att bygga ett attefallshus gäller särskilda regler. Läs mer i vår sammanställning över när du behöver bygglov.

Den grundläggande regeln är att det behöver vara minst 4,5 meter från ditt hus till tomtgränsen. Har du tillstånd från din granne kan du dock bygga närmare tomtgränsen. Du bör då se till att få ett skriftligt medgivande. Om grannen inte tillåter detta krävs bygglov.

Det krävs även bygglov om du vill bygga närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot allmän plats.

Läs mer i vår sammanställning över när du behöver bygglov.

 

Att designa sitt eget hus är drömmen för många. Men det blir nästan aldrig bra att rita sitt hus helt utan professionell hjälp. Däremot är det viktigt att du bidrar med skisser och detaljerade beskrivningar av din vision, så att arkitekten sedan kan gestalta den.

Att anlita en arkitekt kostar visserligen lite, men huset ska hålla i många decennier så arkitektarvodet är försumbart i ett längre perspektiv.

Här berättar Villaägarnas arkitekt Christer Bergenudd om riskerna med att rita själv och fördelarna med att anlita en arkitekt

Om du vill anlita en eller flera entreprenörer för husbygget kan det ske genom olika slags entreprenadformer. Det är främst två saker som styr ditt val av entreprenadform: Hur mycket du vill engagera dig i ditt husbygge och hur mycket ansvar du vill ta. 

Du kan antingen lägga ut både arbete och samordningsansvar på en generalentreprenör som i sin tur anlitar underentreprenörer. Eller så kan du själv avtala med de olika hantverkarna. I det fallet blir du ansvarig för samordning av allt arbete. Generalentreprenad är oftast att föredra. Läs mer om att vad du ska tänka på vid val av entreprenadform.

Använd ett ritprogram för att skissa upp ett första utkast till en planritning. Det gör det enklare att till exempel beräkna yta och förstå proportioner.

Prioritera husets vardagsfunktioner.

Tänk på framtiden. Är ni en tillökning från att vara trångbodda eller en brant trappa bort från att behöva sälja huset när ni blir äldre?

Ta hänsyn till väderstreck och din tomts unika förutsättningar. Ta även omgivningen i beaktning. Var sitter grannarnas fönster och ligger tomten intill en bilväg?

Många fler tips hittar du här.

Renovering inomhus
Renovering grund

Lär dig mer med Villaägarna

Du som är medlem i Villaägarna har tillgång till mallar och guider som hjälper dig att planera och genomföra ditt husbygge på bästa sätt.