Man håller i papphus framför skogstomt
Man håller i papphus framför skogstomt
Premium

Guide: Köpa tomt för att bygga hus

Drömmen att bygga eget hus börjar ofta med just huset. Men kanske borde drömmen i stället börja med tomten. Tomten och dess omgivning avgör nämligen hur du kan bygga och om du kommer trivas i längden. Här är Villaägarnas guide för dig som ska köpa tomt för att bygga hus.

Om du har bestämt dig för att bygga hus har du säkert lagt dagar på att fantisera om ditt nya hem. Men att fundera på vilken tomt du ska bygga på har sannolikt begränsats till läge, ett vanligt misstag bland husbyggare.

Att köpa tomt kräver stor eftertanke. Detalj- och omgivningsplaner, möjlighet till vatten och avlopp, markförhållande och topografi, vegetation och markens PH-värde är några av de saker du bör ta i beaktning för att avgöra om en tomt är rätt för dig och ditt bygge.

Att köpa tomt är att köpa ett läge

Det viktigaste när du köper tomt för att bygga hus är läget. Med tid och pengar kan du ändra på mycket, men att byta geografisk plats på din tomt är omöjligt.

Så, vilka krav ställer ditt liv på läget av din tomt? Vad behöver du ha nära tillgång till för att vardagen ska fungera? Har du ett jobb som tillåter att du arbetar hemifrån kan du vara mer flexibel med tomtens läge. Har du barn eller planerar att skaffa barn är det bra att redan nu se över att det finns förskolor och skolor i närområdet. Var ligger närmaste affär? Finns det möjlighet att åka kollektivt eller kommer du att behöva förlita dig på bilen? Och i så fall, hur ser vägen fram till tomten ut? Om det är en allmän eller en enskild väg påverkar hur den sköts, till exempel när det gäller underhåll och snöröjning.

Idealet är ett hus som ligger i en sydsluttning mot solen med tät vegetation mot norr och nordanvindarna

Villaägarnas arkitekt Christer Bergenudd tycker också att man bör fundera kring vilka möjligheter en tomts läge ger vid en eventuell försäljning.

­- Oförutsedda livsförändringar i framtiden kan göra att en försäljning är nödvändig. En tomt långt från bebyggelse med dåliga kommunikationer eller en tomt nära en motorväg med bullerstörningar kan bli svårsåld, konstaterar Bergenudd.

Vad är rätt tomt för dig?

Visst är det mycket praktiskt som ska tas i beaktning när man köper tomt för att bygga hus. Men här måste också drömmen få ta plats. Var vill du bo? Vad ska du titta ut över när allt är klart och du äntligen sitter där med kaffekoppen på din nya altan? Är det en tomt med sjöutsikt som du drömmer om kan du behöva leta länge och vara beredd på att agera snabbt när rätt tomt blir till salu.

Eller är kanske drömmen att bygga hus i skogen? Att vara nära naturen på en vild skogstomt. Då bör du vara extra medveten om närliggande markägare och kommunens planer för omgivningen för att undvika att drömmen skövlas.

När du bestämmer vad som är rätt tomt för dig bör du också ta din livsstil i beaktning. Är du en hundälskare kan det kännas optimalt att bygga hus i skogen, långt från grannar där vovven får springa fritt. Men det kanske inte är lika lockande under det svenska vinterhalvåret när du går hundpromenader på en mörk skogsväg med pannlampa som enda ljuskälla?

Så stor ska en tomt vara

Fundera på hur stor tomt du behöver. Det påverkar både hur du kan bygga ditt hus och skapar möjligheter eller begränsningar för eventuella framtida tillbyggen.

Normala storlekar på tomter är runt 700 till 1000 kvadratmeter vilket är tillräckligt stort för ordinära hus. Om du är i början av ditt villaliv kan det vara bra att ta till extra markyta för att kunna bygga mer i framtiden. Du kanske kommer vilja ha en pool när ekonomin tillåter? Ett dubbelgarage eller varför inte ett attefallshus till framtida tonåringar? 

Vad gör en tomt lämplig att bygga på?

När du bestämt vilket läge du behöver och vilka önskemål du har på tomten är det dags att ta reda på om de tomter som intresserar dig ens är lämpade att bygga på.

Hur kan huset grundläggas? Finns det vägar dit? Ligger det i ett köldhål?

Kontrollera tomtens detaljplan

Steg ett är att se över detaljplanen för tomten som bestämmer hur du får bygga. Det är också en god idé att se över detaljplanen för omgivningen för att bli medveten om vad som får byggas runt om ditt hus. Det kanske finns en anledning till att den där tomten med sjöutsikt var så billig, som ett framtida 12-våningshus på marken mellan din altan och sjön?

Har din tomt vatten och avlopp?

Kontrollera också möjligheterna för ingående vatten och utgående avlopp. Om det är långt till kommunalt vatten och avlopp är det ofta en besvärlig och dyr process att koppla in. Då kan du behöva se över möjligheter för en egen anläggning och räkna in det i priset när du köper tomt.

Köpa tomt utan framdragen el

Ta reda på om el är framdraget till tomten. Om det inte finns så är det elnätsföretaget som ansvarar för att ansluta ditt framtida hus till elnätet. Ta reda på var närmsta anslutningpunkt är, det har nämligen stor betydelse för vad det kommer att kosta dig.

Elbolagen sätter själva sina anslutningsavgifter men de ska vara ”skäliga”. Räkna med att betala drygt 35 000 kronor om du har under 200 meter fågelvägen till närmsta anslutningspunkt och nästan 600 000 kronor om du har över 1,2 kilometer. Behöver elen dras mer än 200 meter betalar du dessutom en extra avgift per meter som ligger på flera hundra kronor.

Tomtens markförhållande

För att avgöra om en tomt är lämplig att bygga på bör också markförhållanden och topografi utredas då både schaktning och sprängning är mycket kostsamt.   

En tomts vegetation och terräng

Hur vegetationen ser ut på en tomt avgör inte bara huruvida du kommer kunna baka äppelpaj med frukt plockad från din trädgård på sensommaren. Det påverkar också uppsugning av vatten på tomten vilket har betydelse när du bygger hus.

Har du många och stora träd som gör att ditt hus hamnar i ett skuggat läge kommer ditt hus kräva mer energi för att värmas upp, särskilt om det är barrträd som står täta året runt.

- Idealet är ett hus som ligger i en sydsluttning mot solen med tät vegetation mot norr och nordanvindarna. Gärna med ett eller flera stora lövträd som ger skugga på sommaren när huset ska skylas men tillåter solen att sila genom grenverket under den mörkare delen av året, säger Patrik Wendelius, byggnadsteknisk expert på Villaägarna.

PH-värdet i jorden på den tomt du funderar på att köpa kan kännas som en ynklig detalj i jämförelse med allt annat som ska stämma. Men för den med trädgårdsdrömmar bör även det kontrolleras. PH-värdet är nämligen viktigt för vilka växter som kan planteras på tomten.

Köpa tomt av en kommun

Kommuner har ofta en kö för de som är intresserade av att köpa tomter. Ofta måste du betala en årlig avgift för att stå i den kommunala tomtkön. När markområden blir tillgängliga skickas erbjudande ut till kölistan där du får chans att göra en intresseanmälan. Om det är flera som anmäler intresse för samma tomt erbjuds tomten till den som stått i tomtkön längst. Tackar den personen nej går erbjudandet vidare till den med näst längst kötid.

Om du ”vinner” tomtjakten får du en reservationstid som sträcker sig från en till tre månader. Under den tiden ska du kontrollera tomten du vill köpa av kommunen samt ordna lånelöfte och förbereda bygglovshandlingar. Om du går vidare med köpet kan du få en tidsanvisning av kommunen som bestämmer när ditt hus ska vara färdigt.

Köpa tomt av en privat markägare

Om du överväger att köpa en tomt av en privatperson ligger ett större ansvar på dig som köpare än om du köper genom kommunen. Många gånger är det klokt att anlita en geolog för att undersöka marken om du känner dig osäker. Verifiera att tomten har en fastighetsförteckning och se över detaljplanen som reglerar vad som får byggas på tomten.

Verifiera också att säljaren är lagfaren ägare vilket du kontrollerar genom Lantmäteriets fastighetsregister. Där hittar du också information om tomtens storlek och taxeringsvärde. Se också över om tomten är intecknad och om det finns servitut, nyttjanderätter eller ledningsrätter. Är tomten belagd med servitut kan det innebära att du har begränsad rätt att bestämma över tomten.

Att tänka på när du köper tomt för att bygga hus

  • Läget på en tomt går inte att ändra. Fundera igenom vad du behöver ha tillgång till för att vardagen ska fungera. 
  • Kontrollera att säljaren är lagfaren ägare av fastigheten och om det finns servitut.
  • Se över detaljplanen för tomt och omgivning. Detaljplanen reglerar hur och var du får bygga. Ibland innehåller den även detaljerad information som färgen på husens fasader. 
  • Ta reda på var närmsta anslutningspunkt för el finns och se över möjligheter för vatten och avlopp. 
  • Ta gärna med en proffesionell yrkesperson för att titta på tomten som kan bedömma om den är lämpad att bygga på och passar dina specifika behov.
  • Prata med eventuella grannar. De kan sitta på värdefull information om området och marken. 

Vad behöver du tänka på när du letar efter tomt?

Valet av tomt är avgörande för att du ska känna dig helt nöjd efter att huset är byggt. Läs mer om våra tips innan du slår till!

 

House Position.svg

Välj rätt tomt

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.