Elektriker utför arbete
Elektriker utför arbete

Bygga Hus – Steg för Steg

7. Entreprenad

När du ska bygga hus behöver du till vissa – eller alla delar – förmodligen anlita entreprenör. Men vilken typ av entreprenad ska du välja? Läs om skillnaden mellan olika entreprenadformer, hur du betalar, besiktigar och annat som viktigt att tänka på.

Viktigt att veta om entreprenad

När du väljer entreprenad finns några viktiga saker att tänka på. Dels finns en rad praktiska metoder som vi går igenom här, dels olika entreprenadformer. Vill du veta mer om det senare, kika i våra frågor och svar längre ner på sidan. 

 1. Hur mycket får entreprenaden kosta?

  Bestäm budget och planera huset efter dina ekonomiska förutsättningar. Kontakta bank i tidigt skede och sök om lånelöfte samt vad maxgräns går så du lägger dig med rimlig risk som du väljer för din ekonomi. Se upp för indexreglerande kostnader i avtalet. De gör att priset kan gå upp.

 2. Rätta husets utformning efter budget

  Efter budget är satt bör du bestämma husets utformning. Se till att det ligger inom ramen för vad du klarar genomföra inom budgeten. Du kanske kan samråda med en arkitekt eller leta upp några nyckeltal för kostnad per kvadratmeter? Har du valt dyra ytskikt eller andra materialval kanske dessa får tummas på eller välja annan byggmetod.

 3. Entreprenadavtalet

  Ett skriftligt avtal är alltid att föredra och detta gäller också tillval. Precisera så noggrant som möjligt vad som ska göras, vem ska köpa material, stå för bygglovsansökan med mera. Det är också viktigt att veta vad som inte omfattas av tjänsten. Läs mer om avtalet kan se ut och använd gärna det standardkontrakt som finns på Villaägarnas hemsida. Se efter om avtalet innehåller en prisindexklausul. 
 4. Tillval i efterhand

  Gör du tillval efter det att du tecknat avtal innebär detta i realiteten att du sluter ett nytt avtal, ett tilläggsavtal. Ändringar eller tillägg kan kräva att du ändrar byggfelsförsäkringen om du har en sådan. Ta därför kontakt med försäkringsgivaren om du gör ett tilläggsavtal.                   
 5. Delta aktivt i byggprocessen

  En byggprocess kräver mycket engagemang och tid av dig. Det gäller också att vara påläst och hela tiden försöka ligga steget före för att se till att bygget inte stannar av. Använd gärna planerade byggmöten som protokollförs för att hänga med.
 6. Ha en bra försäkring

  Försäkringsfrågan är viktig både under byggtiden och för tiden efter färdigställandet. Entreprenören ska ha en allrisk- och ansvarsförsäkring under byggtiden, ofta kallad entreprenadförsäkring. Byggherren kan behöva försäkringar under uppförandets gång. Det är vanligtvis en villaförsäkring eller fritidshusförsäkring. Det skyddar om en skada mot tredje man skulle uppstå. Vidare kan du behöva en färdigställarförsäkring och, om du önskar, en nybyggnadsförsäkring som tillägg om du skulle upptäcka fel i entreprenaden och behöva ersättning för det.

Vanliga frågor om entreprenad

Hur mycket vill du engagera dig i ditt husbygge och hur mycket ansvar du vill ta?

Du kan antingen lägga ut både arbete och samordningsansvar på utförandeentreprenad, vilket oftast är att föredra.

Vill du själv avtala med de olika hantverkarna? I det fallet blir du ansvarig för samordning av allt arbete. Läs mer om att vad du ska tänka på vid val av entreprenadform.

Totalentreprenad lämpar sig bäst för B2B och innebär att du sluter avtal med en huvudentreprenör med ett så kallat funktionsansvar.

Totalentreprenören ansvarar för att upphandla underentreprenörer, projektering, material, byggnadsarbete, arbetsmiljö- och samordningsansvar.

Utförandeentreprenad kallas i folkmun ofta generalentreprenad. Det innebär att entreprenören ansvarar för material och arbete, arbetsmiljöansvar och samordning av underentreprenörer, men inte projektering. Du kan t ex avtala med en arkitekt om att projektera husbygget och med en entreprenör om att bygga huset efter arkitektens ritningar och beskrivningar. 

Läs allt som är värt att veta om utförandeentreprenad här.

 

När någon säger generalentreprenad menar personen egentligen utförandeentreprenad. Du kan läsa om utförandeentreprenad i fliken ovanför denna artikel.

Vid delad entreprenad anlitar du flera olika entreprenörer och ansvarar för samordningen av deras arbeten. Du kan dock avtala med en av entreprenörerna att ta samordningsansvaret. Delad entreprenad innebär större ansvar och risker jämfört med generalentreprenad. Läs mer och skillnaden mellan delad entreprenad och utförandeentreprenad.

Om det under arbetets gång uppkommer något mer som behöver åtgärdas behöver du skriva ett separat avtal om ändringar och tilläggsarbeten. Det finns en särskild kontraktsbilaga som kan användas för detta och som då knyter an till det ursprungliga avtalet. 

Här hittar du avtalsmallar för entreprenad samt ändringar och tilläggsarbeten.

Det är enklare att bygga hus när du har någon att fråga

Som medlem i Villaägarna får du tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning. Våra erfarna jurister och byggnadstekniska experter svarar varje år på hundratals frågor om att bygga hus.

Kvinna sitter och pratar i telefon vid laptop
Kvinna sitter och pratar i telefon vid laptop

Kunskap, erbjudanden och inspiration – direkt i din inbox

Upptäck vårt nyhetsbrev