Ljusblå villa

Radon? Så får du ner radonhalten

Mätsäsongen av radon lider mot sitt slut och många villaägare tar nu emot analysresultaten med besvikelse. Vi förklarar hur du får koll på radonet i ditt hem och hur du sänker radonhalten.

Radon finns precis överallt. I marken, luften och i vattnet. Det är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium faller sönder. När radongasen i sin tur sönderfaller bildas ”radondöttrar” som tar sig ner i luftrör och lungor genom inandningsluften. I de fall radonhalten överstiger referensvärdet som är 200 Bq/m3 behöver du som husägare se till att åtgärder vidtas som sänker mängden radon i inomhusluften.

Långvarig exponering för radon ökar risken att drabbas av lungcancer och Strålsäkerhetsmyndigheten uppger att så många som 500 personer i Sverige insjuknar i lungcancer varje år till följd av radon i bostäder. Om radonhalten sänks i alla hus som har över 200 Bq/m3 kan man på längre sikt undvika cirka 200 lungcancerfall varje år.

Så kommer radonet in i ditt hus

Radon kan komma in i bostäder genom marken, byggnadsmaterial och vatten. En för hög radonhalt i en byggnad beror vanligtvis på att radon läckt in genom marken under och runt huset. Den här typen av radonläckage står för hela 85 procent av de förhöjda värdena i Sverige.

I de fall radonet kommer in genom byggnadsmaterial rör det sig nästan alltid om blåbetong, ett material som användes från 1920-tal fram till slutet av 1970-talet.

Kommunalt vatten har sällan för höga radonhalter, i de fall man upptäcker höga radonhalter i kommunalt dricksvatten kan vattnet ha kontaminerats av inomhusluften. Kallkällor och bergborrade brunnar kan däremot ha förhöjd radonhalt.

Då ska du mäta radon

Strålsäkerhetsmyndigheten säger att radonmätning bör övervägas om det är mer än tio år sedan den senaste radonmätningen. Efter en husrenovering kan det också vara en bra idé att göra en mätning eftersom små sprickor kan uppstå i grunden där radongasen kan tränga in från marken. Dessutom rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten radonmätning om huset är byggt med blåbetong och därför kan ha extra höga halter av radon i inomhusluften.

- Om du bytt fönster eller gjort andra ändringar som påverkat ventilationen bör du också göra en ny radonmätning, säger Patrik Wendelius, byggnadsteknisk expert på Villaägarna.

Så går en radonmätning till

Det enda sättet att upptäcka radon är att göra en radonmätning. Mätningen kan göras mellan den 1 oktober och den 30 april och ska pågå i minst två månader för att ge ett tillförlitligt resultat.

Radonmätare eller ”mätdosor” beställs hem från ett mätlaboratorium. Kontrollera att du tar hjälp med din mätning av ett ackrediterat företag som är med i Svensk Radonförening. Som medlem i Villaägarna får du tillgång till rabatterade priser på radonmätning genom våra samarbetspartners som du hittar bland rabatter.

Du placerar själv ut dosorna i minst två rum enligt medföljande instruktioner. När mättiden är slut skickar du tillbaka dosorna för att läsas av. Svaret kommer vanligtvis inom ett par veckor.

Så sänker du radonhalten

För att välja rätt saneringsmetod är det viktigt att veta varifrån radonet kommer, det påverkar vilka åtgärder som passar i ditt specifika fall.

Om radonet kommer från marken är vanliga åtgärder att täta husets grund eller källare mot läckage, förbättra ventilationen och/eller skapa ett undertryck vid marken under, eller runt huset för att hindra radonet från att tränga in.

När radonet finns i dricksvattnet kan man lufta vattnet med hjälp av en radonavskiljare. En radonavskiljare sänker radonhalten genom att blanda finfördelat vatten med luft i atmosfärstryck, vilket gör att radonet avgår till luften.

Om radonet kommer från byggnadsmaterial gäller det att öka luftomsättningen genom till exempel ventilation. När det finns blåbetong i väggarna kan de behöva tätas med puts eller radontapet. I vissa fall väljer man att byta bort blåbetongen.

Kontakta Villaägarnas experter för tips och råd.

Källa: Boverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vad behöver du tänka på när du letar efter tomt?

Valet av tomt är avgörande för att du ska känna dig helt nöjd efter att huset är byggt. Läs mer om våra tips innan du slår till!

 

House Position.svg

Välj rätt tomt

Planera radonmätningen i Min Villa

I Min Villa kan du lägga in radonmätning som en åtgärd i underhållsplanen för ditt hus. Här kan du även dokumentera radonmätningen i text och bild och få en påminnelse om när det är dags att mäta radon igen.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.