Nyckel i dörr
Nyckel i dörr

Att tänka på inför fastighetsköpet

Hur ska ett köpekontrakt vara utformat? Hur skyddar man sig mot framtida tvist om fel i fastighet? Villaägarnas infoskrifter innehåller de viktigaste reglerna som gäller fastighetsköpet och tips på vad som är bra att tänka på.

Att köpa eller sälja hus är en stor affär, kanske den största du gör i livet. För att undvika tråkiga tvister efteråt så finns det en del regler som ska följas, till exempel vad ett köpekontrakt ska innehålla. Köpebrev, handpenningsavtal, lagfartsansökan och besiktning är andra begrepp som både säljare och köpare behöver ha koll på.

I infoskriften Fastighetsköpet kan du som är medlem logga in och läsa i detalj om bland annat:

1 Köpekontraktet

För att ett fastighetsköp ska vara bindande krävs att vissa minimikrav i köpehandlingen är uppfyllda.

2 Köpebrev och handpenningsavtal

Köpebrevet fyller en kvittofunktion i de fall då betalningen sker längre fram i tiden än när köpekontraktet upprättas.Ibland tecknas ett handpenningavtal där köparen och säljaren kommer övrens om att den erlagda handpenningen dras av från köpeskillingen när köpet fullföljs.

3 Lagfartsansökan och stämpelskatt

Inom tre månader från dagen för fastighetsköpet ska lagfart sökas för förvärvet hos Lantmäteriet. När lagfart har beviljats tar Lantmäteriet ut stämpelskatt på förvärvet samt en expeditionsavgift.

4 Vad ingår i köpet

All fast egendom och tillbehör ingår för det mesta i fastighetsköpet. Mer detaljerad information finns i infoskriften Vad ingår i fastighetsköpet? Där kan du läsa om vad som räknas som fastighetstillbehör respektive byggnadstillbehör.

5 Fel i fastighet

Det är tyvärr alltför vanligt att det efter köpet visar sig att det finns något fel på fastigheten. Ofta leder det till segdragna tvister. Med kännedom om felreglerna kan risken för framtida tvister begränsas. Vill du fördjupa dig i de juridiska aspekterna av fel och de påföljder de kan ge så kan du läsa Infoskriften Fel i fastighet.

6 Undersökningen

Undersökningsplikten har avgörande betydelse för säljarens felansvar. Säljaren ansvarar nämligen inte för fel som köparen borde ha upptäckt vid den undersökning som hen förhoppningsvis gjort före fastighetsköpet. Den som känner minsta osäkerhet beträffande sin förmåga att undersöka en fastighet gör bäst i att anlita en besiktningsman. I infoskriften Överlåtelsebesiktning, finns fördjupad information om besiktningsmannens uppdrag och ansvar och vad du ska tänka på när du anlitar en sådan.

I den separata infoskriften Hur du upptäcker fel och brister beskrivs noggrant hur du kollar efter fuktskador i olika typer av hus och där finns en checklista med allt du ska tänka på vid undersökningen. Fuktskador är nämligen de vanligaste felen. De är också dyra att åtgärda.

Checklista och blanketter

I infoskriften Fastighetsköpet presenteras också en lista över saker som är bra för köparen att kolla innan köpet. Där finns dessutom blanketterna Ansökan om lagfart, Handpenningsavtal och Förslag på friskrivningsklausuler för fel i fastighet.

Reklamation av fastighetsköp

I infoskriften Reklamation kan du läsa om vilka regler som gäller och vart du kan vända dig om du vill reklamera ditt köp.

Vad behöver du tänka på när du letar efter tomt?

Valet av tomt är avgörande för att du ska känna dig helt nöjd efter att huset är byggt. Läs mer om våra tips innan du slår till!

 

House Position.svg

Välj rätt tomt

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.