Fyller i formulär
Fyller i formulär

Bygga Hus – Steg för Steg

4. Bygglov

Håller du dig till detaljplan eller områdesbestämmelser går bygglovsprocessen normalt smidigt. När ansökan är komplett ska du få besked inom 10 veckor. Men det finns mycket att tänka på innan du skickar den.

Checklista för bygglov

Vad ska du tänka på när du ska söka bygglov? Villaägarnas experter tipsar.

 • Kolla om ditt projekt kräver bygglov

  Kommunen kräver bygglov för byggnader, tillbyggnader och vid vissa andra ändringar av byggnader. Även för bland annat murar, plank och parkeringsplatser utomhus. Friggebod eller Attefallshus är undantagna. Läs mer om regler kring bygglovsbefriade attefallshus och friggebodar.
 • Kolla detaljplanen för din kommun

  Kommunen kan ha beslutat om bygglovsplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser. Du som byggherre har det yttersta ansvaret om något byggs i strid mot reglerna, även om du gör det av misstag. I värsta fall kan du bli tvungen att riva det du byggt. Läs mer om detaljplan och översiktsplan.
 • Vänta in start- och slutbesked

  Även om kommunen inte kräver bygglov för ditt projektmåste du i många fall ändå skicka in en anmälan till byggnadsnämnden i din kommun och invänta ett start- och slutbesked innan du kan påbörja ditt bygge respektive börja använda det du byggt.
 • Ta reda på vad ditt bygglov kostar

  På din kommuns webbplats hittar du kostnaden för att söka bygglov där du bor. Den kan även variera beroende på omfattningen av ditt byggprojekt. 
 • Planera tiden för ditt byggprojekt

  När du har fått bygglov innebär det att du måste börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år från det att bygglovet har vunnit laga kraft. Här kan du läsa mer om giltighetstid för bygglov.
 • Ska du schakta, fylla upp mark eller riva ett hus?

  Normalt krävs även marklov för schaktning eller fyllning samt rivningslov om du först behöver riva ett befintligt hus innan du bygger ditt nya. Läs mer om rivningslov.
 • Bygglov för tillbyggnader som garage och altan

  I artikeln När krävs bygglov för ditt projekt? går vi igenom vad som gäller för garage, altan, skärmtak, växthus och mycket mer.
 • Ladda ner vår infoskrift

  Som medlem kan du även ladda ner vår informationsskrift Bygglov för mer detaljer om juridiken kring bygglov.
 • Utnyttja våra experter

  Som medlem i Villaägarna får du tillgång till hjälpsamma byggtekniska experter - helt gratis! De hjälper dig om du undrar över något.

Vanliga frågor om bygglov

Om du ska bygga ett nytt hus krävs alltid bygglov. Undantaget är om du bygger ett attefallshus eller en friggebod . Läs mer om regler kring bygglovsbefriade attefallshus och friggebodar.

Normalt krävs även marklov för schaktning eller fyllning samt rivningslov om du först behöver riva ett befintligt hus innan du bygger ditt nya. 

Som medlem kan du även ladda ner vår informationsskrift Bygglov för mer detaljer.

Bygglovsansökan skickas till byggnadsnämnden i din kommun. Du kan göra ansökan via en fysisk blankett som finns hos kommunen eller, i vissa kommuner, via en e-tjänst. 

I informationsskriften Bygglov går vi igenom vilka handlingar du behöver skicka in, hur handläggandet går till, hur du överklagar ett beslut och mycket mer. 

 

Från det att byggnadsnämnden i din kommun mottagit din ansökan ska du kunna få besked inom tio veckor. Om du behöver komplettera din ansökan gäller tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Läs mer om hur lång tid det tar att få bygglov.

När du fått beslut om bygglov måste du påbörja byggnationen inom två år och avsluta inom fem år. Därefter måste du ansöka om ett nytt bygglov.

Ett bygglov gäller alltså som mest i fem år, men bara om dessa krav är uppfyllda. Läs mer om hur länge bygglov gäller.

Grannar kan även påverka nämnden redan i vid prövning av ansökan. Men det gäller inte för ansökan om åtgärder inom detaljplan eller områdesbestämmelser.  Läs mer om vilka möjligheter din granne har att överklaga ditt bygglov.

Bli medlem för 468 kronor

Mindre huvudbry och mer pengar i plånboken – du tjänar på att vara medlem i Villaägarna.

Kvinna på stege och man med mössa håller i telefon
Kvinna på stege och man med mössa håller i telefon

Kunskap, erbjudanden och inspiration – direkt i din inbox

Upptäck vårt nyhetsbrev