Bygga Hus – Steg för Steg

8. Besiktning av huset

Det är viktigt att arbetet utförs på ett fackmässigt vis. En kontrollansvarig håller koll på att plan- och bygglagen uppfylls samt att kontrollplanen följs. Slutbesiktningen säkerställer sedan att allt gjorts fackmässigt enligt avtal.

Besiktning hus checklista

Det finns mycket att tänka på när du ska bygga hus, inte minst behöver du säkerställa att allt görs enligt gällande lagar och regler. Här ger vi några tips på vad du ska tänka på. Kontakta gärna vår rådgivning för frågor om just dina förutsättningar!   

1. Anlita en besiktningsman

Fördelen att ha en certifierad besiktningsman i byggprocessen är att de är allmänt accepterade som objektiv part. Deras utlåtande i besiktningsprotokoll väger tungt, till exempel i Allmänna Reklamationsnämnden eller i en domstolsprocess. Med en bra besiktning behöver det inte ens bli en tvist.

2. Ta fram de kritiska momenten i bygget

Du som byggherre tar i samråd med din certifierade entreprenadbesiktningsman fram de kritiska momenten som kan behöva förbesiktigas och godkännas enligt den prestationsbundna betalningstidplanen, upprättad mellan parterna. På så sätt kan du få goda råd kring de kritiska momenten i bygget.

3. Läs på om olika besiktningar

De vanligaste formerna för besiktning är slutbesiktning och garantibesiktning. Men även förbesiktning börjar bli vanligt. Läs om alla typer av besiktningar i Besiktningsmannaboken. 

4. Gör skriftliga besiktningsavtal 

Det är vanligt att parterna har olika uppfattningar inför besiktningen. Det blir då besiktningsmannens uppgift att ta ställning i en rad frågor. Utgångspunkten är alltid hur avtalen ser ut och därför är det viktigt att både grundavtal och ändringar i dem bekräftas skriftligt. Besiktningsmannen ska också utgå från byggregler, branschregler och praxis för att avgöra om ett uppdrag utförts rätt och riktigt.

5. Bekanta dig med konsumenttjänstlagen

Det är bra att känna till att konsumenttjänstlagen inte tillämpas på besiktningar. Anledningen är att bestämmelserna i konsumenttjänstlagen skulle vara svåra att använda sig av vid besiktningar, så som påföljdsreglerna: avhjälpande, prisavdrag och skadestånd. Läs om dina rättigheter här.

6. Läs på om besiktningar och kontroller!

Läs allt om hur småhus bör byggas och besiktigas. Vi går igenom olika typer av besiktningar av småhus och hur de går till. Du får se hur ett besiktningsutlåtande kan se ut och en praktisk checklista för vad som ska kontrolleras. Vi går igenom vad som räknas som fackmässigt utförande på olika delar av bygget med erfarna besiktningsmän.

Du som är medlem i Villaägarna har tillgång till Besiktningsmannaboken när du loggat in.

Vanliga frågor om kontroll och besiktning

När du påbörjar ett byggprojekt är bland det första du gör att anlita en kontrollansvarig. Det är ett samhällskrav, till skillnad från en certifierad besiktningsman.

Den kontrollansvarige ska upprätta en kontrollplan enligt plan- och bygglagen, PBL. Planen innehåller bland annat lägeskontroll, brandskydd, tillgänglighet och andra viktiga delar för att byggnaden ska svara mot olika samhällskrav.

Kontrollplan listar de viktigaste kontrollerna för att säkerställa att bygget följer regelverket enligt plan- och bygglagen, PBL. Den ska bland annat innehålla uppgifter om vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna avser, vem som ska göra dem och vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden.

Läs mer om vad som ingår i en kontrollplan i informationsskriften Bygglov.

Som lekman är du kanske inte så kunnig i byggteknik. Du kan lätt bli bortkollrad av en entreprenör eller missförstår terminologin. Det kan leda till missuppfattningar kan det vara bra med en oberoende part i projektet. 

Exempel på vad en besiktningsman kan kontrollera finns listade i besiktningsmannaboken

Vår rekommendation är att du själv utser en oberoende och opartisk besiktningsman som är kunnig vid slutbesiktningen, även om det innebär en extra kostnad. Om du inte gör det får entreprenören göra det, eller så kan ni göra det gemensamt. Ofta föreslår entreprenören besiktningsman, bekostar det och skriver in det i kontraktet. 

Besiktningsmän kan du hitta hos SBR Byggingenjörerna.

Enligt konsumenttjänstlagen kan du som konsument reklamera fel ända upp till 10 år efter godkänd slutbesiktning. Reklamation ska ske inom skälig tid efter att du har märkt eller borde ha märkt felet. Vid småhusentreprenader (t.ex. nybyggnation) finns dessutom en garantitid som är två år. 

Besiktningar kostar mellan 4000 och 12000 beroende på vad som ska besiktigas.

 

För att säjaren ska ställas till svars för ett fel i huset räcker det inte med att felet är dolt, det ska dessutom vara felaktigt gjort vid tiden då det utfördes. Det ska alltså vara ett dåtida fackmässigt fel.

Läs mer om dolda fel här.

Bli medlem för 468 kronor

Mindre huvudbry och mer pengar i plånboken – du tjänar på att vara medlem i Villaägarna.

Kvinna på stege och man med mössa håller i telefon
Kvinna på stege och man med mössa håller i telefon

Kunskap, erbjudanden och inspiration – direkt i din inbox

Upptäck vårt nyhetsbrev