Danderyds Villaägareförening

Vi arbetar för villastadens bevarande för våra medlemmar i Danderyds kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

2023

DVÄF 2023 Kommunen skall ta ansvar för snöröjningen på kommunens mark.pdf

DVÄF 2023 Utvidgning av Rinkebyskogens Naturreservat .pdf

DVÄF 2023 granskning Enebybergs skola.pdf

Danderyd i förändring Referat från mötet 25 oktober.pdf

DVÄF Ny mötesinriktning 25 oktober.pdf

Danderyds Villaägareförening förändrad agenda 25 oktober 2023.pdf

DVÄF Referat från mötet 25 oktober.pdf

Danderyds Villaägareförening bjuder in till diskussionskväll med politiker.pdf

DVÄF Kulturmiljöprogrammer Synpunkter 7 oktober 2023.pdf

Synpunkter på kulturmiljöprogrammet Del 2.pdf

DVÄF Synpunkter på Plansamråd Danderyds Sjukhus 17 juni 2023.pdf

DVÄF styrelse 2023-2024.pdf

DVÄF Synpunkter på Norra torget Mörby centrum jan 2023.pdf

RÄTTELSE Synpunkter samråd D259 inom Danderyd 2 166, Dnr MSN 2023 24.pdf

2022

Valanalys 2022-2010.pdf

DVÄF ovarsam förtätning S379 november 2022.pdf

Komplettering till Yttrande detaljplaneförslag Anneberg Solvärmen 1 juli 2022 granskning.pdf

Yttrande detaljplaneförslag Anneberg Solvärmen 1 juli 2022 granskning.pdf

Fullversion Sammanställning av politikersvar.pdf

Kortversion Sammanställning av politikersvar-3B.pdf

Politikerenkät inför valet 2022 DVÄF.pdf

DVÄF Samråd Roslagsbanan till city TN 2022-0415.pdf

DVÄF Sjukhuset 7 granskning 21 april 2022.pdf

DVÄF Klimatanpassningsplan mars 2022 .pdf

DVÄF Översiktsplan granskning version 2022

DVÄF Översiktsplan granskning förkortad version 2022

Bilaga åldersfördelning av Danderyds befolkning 10-årsintervall

2021

Granskning Översiktsplan Täby 2050 - Staden på landet. nov 2021

Yttrande Översiktsplan 2050 Dnr 2018 196-20 Täby kommun

Flygblad översiktsplan 21 dec 2021

DVÄF 2021 Yttranden över Förslagen till Vattenplan och Dagvattenplan.pdf

Yttrande till översiktsplan juni

Yttrande till översiktsplan 24 maj 

Gemensamt yttrande samråd Roslagsbanan

Synpunkter på dokument Befolkningsprognos

Markbehov för servicestrukturen

Yttrande Roslagsbanan till city

Brev till kommunen om utnyttjad mark i Danderyd

2020

Brev till kommunen om översiktsplanen

Remissvar avfallsplanen

Remiss miljö och klimatprogram

Tunnelförläggning kraftledningar

Överklagan tunnelförläggning kraftledningar

2019

Uppföljning av vallöften november 2019

Ordföranden har ordet

Detaljplan

DVÄF Skeppet 12 komplettering av överklagande

DVÄF Skeppet 12 överklagande

DVÄF Skeppet 12 granskning maj 2019 synpunkter

DVÄF Granskning Skeppet 12 2019-02-16

DVÄF Granskning Skeppet 12. Komplettering

Yttrande Skeppet 12 signerad Lars Avellan

2018

Våren 2018

Ordörande har ordet

Danderyd trädgårdsstad eller höga hus
(Debattkväll om byggandet i kommunen)

Bevara trädgårdsstaden och dess grönområden
(Upprop)

Miljö- och framkomlighetsproblem i Danderyd
(Debattkväll)