Danderyds Villaägareförening

Vi arbetar för villastadens bevarande för våra medlemmar i Danderyds kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Styrelsen

 

Anita Enflo
Ordförande
anita.enflo@gmail.com
Lars Avellán
Vice Ordförande/sekreterare
lars.avellan@telia.com
Johan Sterner
Bitr. sekreterare
uj.sterner@telia.com
Folke Palmgren
Kassör
folke.palmgren@telia.com
Sonny Wallentin
Ledamot
e.s.wallentin@gmail.com
Myrna Smitt
Ledamot
myrna.smitt@telia.com
Ulf Silvander
Revisor
ulf.silvander@gmail.com
 

Valberedning

Helena Westerberg
Sammankallande
helena.westerberg2011@gmail.com

Richard Hsieh

Robert Hultbom