Byggnadsställnig runt hus
Husritning med linjal och skyddshatt
Byggnadsställnig runt hus

Kan jag använda tidigare ägares bygglov

Vill du bygga ut ditt nyköpta hus? Om den tidigare ägaren hade bygglov kan du i vissa fall använda dig av det. Här går vi igenom hur länge ett bygglov är giltigt och vad som gäller.

Om den tidigare ägaren till ditt hus hade ett bygglov för att bygga ut huset kan det fortfarande vara giltigt. Bygglovet påverkas inte av att huset byter ägare, och kan därför användas av dig. Men det finns vissa krav som måste vara uppfyllda.

Hur länge gäller ett bygglov?

- En byggnation måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år efter beslutet, därefter måste man ansöka om ett nytt bygglov, säger Aurora Svallbring, förbundsjurist på Villaägarna.

Ett bygglov gäller alltså som mest i fem år, men bara om dessa krav är uppfyllda. Om det fortfarande finns ett giltigt bygglov på din fastighet kan du använda det för ditt byggprojekt.

Vad gäller bygglovet för?

Du ska dock vara medveten om att varje bygglov är kopplat till ett specifikt projekt.

- Du kan bara bygga i enlighet med det beviljade lovet. Vill du göra någon annan åtgärd än den som det finns lov för behöver du ansöka på nytt, säger Aurora Svallbring.

Ett exempel kan vara att den förre ägaren ansökt om att få bygga en altan medan du kanske vill ändra antalet fönster eller måla om huset i en annan färg.

Hur snabbt kan jag få ett nytt bygglov?

Om du måste söka nytt bygglov är tio veckor den maxtid som kommunen har på sig att handlägga ärendet. Men det kan dra ut på tiden.

- Om det tar längre tid ska din handläggningsavgift minskas med en femtedel per påbörjad vecka. Om handläggningstiden överskrids med fem veckor blir alltså dessa kostnader noll, säger Aurora Svallbring.

Vad är kostnaden för ett bygglov?

Bygglovstaxor skiljer sig oftast åt i kommunerna. Du behöver därför titta i din kommuns plan- och bygglovstaxa för att få en uppfattning om kostnaden för ditt bygglov. Om tidsfristen överskrids reduceras avgifterna som är kopplade till handläggningen, exempelvis beslut om lov, expediering och kungörelse samt andra tids- och kostnadskrävande åtgärder.

- Vissa kostnader kvarstår dock även om det tar längre tid än tio veckor för kommunen att fatta beslut. Det gäller exempelvis kostnader för tekniskt samråd, beslut om startbesked, samt arbetsplats- och tillsynsbesök, säger Aurora Svallbring.

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.