Regler vid garagebygge

Att bygga garage kräver oftast bygglov. Men du får uppföra en byggnad på upp till 25 kvadratmeter och högsta höjd 4 meter, ett så kallat attefallshus, utan bygglov. Det finns dock vissa regler att hålla sig till.

  • Bygga nära tomtgräns

Avståndet till granntomten behöver vara minst 4,5 meter om garaget ska byggas utan bygglov. Om grannen ger sitt medgivande, kan garaget byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Vill du bygga närmare än 4,5 meter, men grannen motsätter sig detta, kan en bygglovsansökan skickas in till kommunen. Beroende på omständigheterna i övrigt, kan kommunen då avslå ansökan eller bevilja bygglov. För grannsämjans skull avråder vi dock från detta alternativ. Försök istället att hitta en lösning som ni kan vara överens om. 

  • Skicka in bygganmälan

När du vet att du får bygga ett garage där du tänkt, behöver du skicka in en bygganmälan. De flesta kommuner har blanketter för anmälan på sina hemsidor. Till anmälan ska du bifoga handlingar som ritningar och beskrivningar. Handlingarna har nämnden som underlag för att bedöma om de krav som myndigheterna ställer är uppfyllda.

  • Kontrollplan

Du ska även bifoga ett förslag till kontrollplan. Planen ska omfatta vilka kontroller som ska göras och vad de avser, vem som ska göra respektive kontroll och vilka anmälningar som ska göras till kommunen. Kontrollansvarig krävs inte. För ett garage kan kontrollerna handla om bärighet, brandskydd och säkerhet vid användning:

Tänk på:

Garage som inte utgör attefallshus brukar kräva bygglov, om det inte är tänkt att byggas på ett område utan detaljplan och områdesbestämmelser. Då behövs normalt inte bygglov. Kontrollera med kommunen för att vara på den säkra sidan.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.