Bil i carport med en höstig uppfart

Allt du behöver veta när du ska bygga garage

Funderar du på att bygga ett garage? Villaägarna ger dig goda råd och tips innan du påbörjar garagebygget.

- Det är en hel del att tänka på, allt från placering av garaget om du vill ha solceller på taket, till utrymme för laddplats och hur du bygger för att minska risken för inbrott, säger Malte Rungård, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna.  

Garaget kan räknas som attefallshus  

Normalt krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnader och vid vissa andra ändringar av byggnader. Inom plan- och byggområdet finns dock en rad undantag från bygglovsplikten som innebär att många projekt kan sättas i gång utan att du behöver bygglov.  

- När du uppför en byggnad gäller bygglovsplikt som huvudregel. Sedan räknas en rad undantag upp från bygglovsplikten, till exempel för så kallade friggebodar och attefallshus, som ditt garage kan betraktas som. Dessutom finns undantag från undantagen. Då krävs alltid bygglov, berättar Maria Holmgren, senior förbundsjurist på Villaägarna.   

Kontakta byggnadsnämnden för frågor om bygglov. Läs även vår artikel Då krävs bygglov för ditt projekt.

Anmälan och startbesked  

En så kallad friggebod om 15 kvm byggnadsarea kan under vissa villkor byggas utan vare sig bygglov eller anmälan. Om du behöver bygga mellan 15–30 kvm (så kallat attefallshus) kan detta vara möjligt utan bygglov, men först efter anmälan och startbesked från kommunen. De flesta kommuner har blanketter för både bygglov och anmälan på sina webbplatser. 

Till ansökan eller anmälan ska du bifoga handlingar som ritningar och beskrivningar. Kommunen behöver underlaget för att kunna bedöma om de krav som gäller är uppfyllda. I vissa kommuner kan du ansöka om bygglov med hjälp av e-tjänst.  

Bifoga en kontrollplan till anmälan  

Du ska även bifoga ett förslag till kontrollplan. Planen ska omfatta vilka kontroller som ska göras och vad de avser, vem som ska göra respektive kontroll och vilka anmälningar som ska göras till kommunen. 

Huvudregeln är att du måste anlita en kontrollansvarig (KA) för ditt byggprojekt, som är certifierad enligt EU:s tjänstedirektiv.

- Det innebär att bara personer som är certifierade får medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Det finns undantag vid enklare åtgärder och det är kommunens bygglovsenhet som avgör vilka dessa är, säger Malte Rungård.  

Om kontrollansvarig krävs kan hen upprätta en kontrollplan i samråd med dig inför det tekniska samrådet. För ett garage kan kontrollerna handla om bärighet, brandskydd och säkerhet vid användning.  

Kontroll av bärighet

Bärighet innebär att garagets konstruktion och markens beskaffenhet ska klara de laster som tyngden av denna byggnad medför. Det kan handla om snö- och vindlast på tak och väggar. I projekteringen är det exempelvis lämpligt att undersöka om närliggande taks snö kan rasa ner på den nya byggnaden.  

Planera också för en dimensionerad grundplatta om du ska bygga ditt garage som verkstad och ställa tyngre maskiner som till exempel billyft, som medför högre punktbelasting. 

Om du bygger en carport bör du också tänka på att det är en relativt sett lätt byggnad som kan påverkas av kraftiga vindar och att du därför bör planera för en stadig konstruktion. Det kan också vara läge att förstärka plattläggningen om du bygger en carport av marksten. Annars kan det i värsta fall bli två hjulspår där bilen kör upprepade gånger.  

Kontroll av brandskydd 

Om garaget ska byggas närmare än 8 meter från huvudbyggnaden eller annan komplementbyggnad, gäller speciella regler för brandskyddet. I Boverkets Byggregler, Tabell 5:611 Kombination av ytterväggar och skyddsavstånd, framgår vad som krävs vid olika avstånd mellan byggnader. 

Kontroll av säkerhet vid användning 

Vissa dörrar och portar kan omfattas av Boverkets Byggregler, kapitel 8:94 Skydd mot olyckor vid rörliga anordningar på tomter, eller Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) Om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. 

Tips och råd när du ska bygga garage  

  • Fundera på hur stort garage du vill ha. Om ditt behov är större än vad attefallsreglerna medger, undersök både din detaljplan och att du får plats med garaget på din fastighet. Om du bor nära stranden finns också särskilda regler för strandskydd och om strandskyddsdispens. Läs mer i vår artikel Då krävs bygglov för ditt projekt.
  • Utanför område med detaljplan finns ytterligare möjligheter att uppföra bygglovsfri komplementbyggnad. 
  • Gör inte allt på en gång! Möjligheterna är många. Ska du exempelvis bygga varmgarage med förråd eller förråd kombinerat med carport? Ta hänsyn till plånboken och tänk på att det går att isolera och inreda i efterhand om du skapat byggtekniska möjligheter för det.   
  • Ta hänsyn till serviceledningar när du placerar garaget. Undersök vilket avstånd det måste minst vara från gatan eller din tomtgräns och in till garageväggen. Garageuppfarten ska normalt vara minst sex meter in för att minska olycksrisken att bli påkörd från gatan. 
  • Bygg garaget i lämpligt väderstreck om du funderar på solcellsanläggning. Du bör i så fall skapa ett tak med taklutning, exempelvis ett pulpettak som vetter åt söder eller sydväst. Du kan bland annat använda solcellerna för att ladda en elbil eller en elcykel.  
  • Planera för en laddplats. Även om du inte har en elbil idag så kan det vara klokt att skapa en laddplats för elbil längre fram. Gör därför utrymme för en plats för elbilsladdning och dragning av elmatarkabel till garaget för att klara detta. 
  • Bygg uteplats eller växthus bakom garaget. Garagets baksida ligger kanske mot väderstreck som lämpar sig bra för uteplats och växthus? Tänk då på regler om bygglov och krav på planenlighet. Kontakta kommunen om du har frågor.  
  • Förebygg inbrott. Om du bygger ett garage där du förvarar veteranbil, racercykel, moped eller annat av högre värde, kan det vara lämpligt att undersöka om ditt försäkringsbolag kräver avancerade lås eller om du kan förebygga inbrott med exempelvis mer inbrottssäkra väggar. Du kanske till och med kan förbereda så att det finns larm eller övervakningskamera i garaget. Vissa försäkringsbolag ställer dessa krav eller så kan du få en lägre premie om du förebygger inbrott med olika typer av åtgärder.

Genomför ditt garagebygge i Min Villa

I din underhållsplan i Min Villa hittar du en detaljerad guide för garagebygge. Där kan du också dokumentera projektet i text och bild samt samla kvitton, fakturor, ritningar och övriga dokument kopplade till projektet.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.