Renovering inomhus
Ritning och vinkelhake
Renovering grund

Kan en granne överklaga mitt bygglov?

Även om grannarna inte har rätt att tycka till om ditt bygglov kan de överklaga bygglovsbeslutet. I värsta fall kan det ske när byggprojektet redan är igång. Villaägarna reder ut vad som gäller.

För bygglovspliktiga åtgärder utanför detaljplan och områdesbestämmelser, samt åtgärder som inte regleras i områdesbestämmelser, har grannar och andra berörda rätt att yttra sig om ansökan. Men det gäller inte för ansökan om åtgärder inom detaljplan eller områdesbestämmelser.

- Det finns inget krav på att dina grannar ska höras om det ansökta bygglovet inte strider mot detaljplanen eller områdesbestämmelserna. Men trots detta har grannarna rätt att överklaga beslutet, säger Anton Persson, förbundsjurist på Villaägarna. 

Så kan grannen överklaga ditt bygglov

Enligt plan– och bygglagen ska kommunen kungöra beslutet inom en vecka efter att det fattats. Samma dag som beslutet meddelas ska kommunen skicka bygglovsbeslutet till en krets av ”kända” sakägare. 

- Till gruppen kända sakägare hör framför allt närmaste grannar, det vill säga ägare till både angränsande tomter och tomter med en väg eller gata emellan, säger Anton Persson. 

Överklagande ska ske tre veckor från det att grannarna tagit del av beslutet genom kommunen. Överklagar de inte under den tiden går det inte att senare begära överprövning av beslutet. 

Hindra att ditt bygglov överklagas

Enligt Anton Persson är det bra att prata med grannarna om ditt planerade byggprojekt. Han rekommenderar också att föra en dialog med grannarna om själva bygglovsbeslutet. 

- Förutom att du får en bättre relation till dina grannar kan det vara ett sätt att förekomma risken för ett oväntat överklagande, säger Anton Persson. 

Men det går förstås inte att gardera sig helt. Det finns alltid en risk för att grannen överklagar i slutet av överklagandetiden, kanske när entreprenören redan är på plats och ska börja bygga, eller under pågående byggnation. 

- Frågan är då om bygget ska fortsätta eller inte. I värsta fall kan du bli tvungen att riva byggnaden om grannen vinner, säger Anton Persson. 

Om överklagan av bygglov går till domstol 

Domstolsprocesser är ofta långdragna och jobbiga för båda parter på flera sätt. Innan överklagan sker bör situationen därför noga tänkas igenom.  

- Detaljplaner är mycket starka och bygglov som stämmer överens med gällande detaljplan blir oftast beviljade även i högre instans, säger Anton Persson. 

Vill du veta mer om bygglov?

Här finns gott om tips och erbjudanden som gör bygglovsprocessen enklare och billigare!

 

Approval.svg

Allt om Bygglov

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.