Familj fikar i lummig trädgård
Familj fikar i lummig trädgård

Oklart vad som gäller för träd och buskar tomten

I Sverige finns det tydliga lagar och regler för hur du får bygga på din tomt, men inte vad som gäller kring träd och buskar. Växtlighet kan ju ge liknande barriär- och skuggeffekter som byggnader, menar Ulf Stenberg chefsjurist på Villaägarna.

Regleringen kring byggnation är omfattande. Därför blir det märkligt när det inte finns någon tydlig reglering kring vad som gäller för buskar och träd på tomten. Växtlighet kan ju på ett liknande sätt som byggnation påverka sin omgivning. Faktum är att just träd och buskar är en av de vanligaste orsakerna till att det uppstår konflikter mellan grannar – och mycket av osämjan bottnar i att ingen inte vet vad som gäller.

Att det finns ett behov av tydligare regler återspeglas också i den undersökning som Villaägarna lät genomföra för några år sedan. Hela 77 procent av villaägarna uppgav då de ville ha en tydligare reglering.   

Växtlighet slår rätten till ljus

I Sverige är det oklart vad som gäller för träd och häckar på fastigheter. Nuvarande regler innebär i praktiken stora möjligheter att få ha växtlighet på tomten. Däremot har du inte så stora rättigheter till ljus vid exempelvis en uteplats. 

Men denna ordning ifrågasätts nu av många enligt Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

- Låt säga att en granne planterar en tujahäck för att skydda sin tomt från insyn – och en annan granne menar att häcken skuggar hans uteplats.

Ska lagen skydda tujaägarens intresse av att få ha växterna, eller ska rätten till sol på uteplatsen skyddas?

En tydligare lagstiftning kan möjligen vara på gång.

- Villaägarna lyckades efter ett gediget lobbyarbete få igång en utredning där Boverket har varit ansvarig myndighet. Utredningen är klar sedan flera år och ligger på regeringskansliets bord. Vi ska kontakta dem igen efter semestern för att höra efter vad som händer, säger Ulf Stenberg.

Tydligare lagstiftning i andra länder

Om vi blickar utanför landets gränser har länder som Danmark, Norge, Tyskland och England en tydligare lagstiftning än Sverige. I Danmark får exempelvis häckar inte överstiga två meter utan grannens samtycke om häcken inte står en bit in på den egna tomten. Det finns också regler för vilka häckar som är lagliga. Häckar och träd som är giftiga, eller som sprider växtsjukdomar är inte tillåtna. I England har du rätt att begära att grannen ska klippa sin häck om den överstiger två meter och skuggar din tomt. Men utgångspunkten är att grannarna ska komma överens. Om så inte är fallet kan ärendet prövas av en förvaltningsmyndighet mot en avgift.

- Generellt kan man säga att den utländska lagstiftningen är inriktad på att minska skugg- och barriäreffekter från träd och häckar. Ju närmare träden och buskarna befinner sig tomtgränsen, desto lägre måste de vara, avslutar Ulf Stenberg.

Internationellt finns även lagstiftning rörande rätt till solljus på solceller, till exempel i Kalifornien och i Wisconsin i USA. Det förekommer även sådan lagstiftning på kommunal nivå i USA. Mest kända delstatslagstiftning är ”California’s Solar Shade Control Act”. Ifrågavarande lag förbjuder normalt sett träd eller buskar från att skugga ett befintligt solenergisystem installerat på en angränsande fastighet, förutsatt att de skuggande träden eller buskarna planterades efter att solcellsanläggningen installerades samt att solcellerna är placerade minst 1,5 meter från tomtgräns och på en höjd av minst tre meter. Vad som kan vara intressant att veta, är att lagstiftning om rätt till solljus fanns redan under Romarriket. Detta då solljuset bidrog till uppvärmningen av husen.

Läs om hur du kan skapa din drömträdgård.

Att skapa din drömträdgård efter att du flyttat in i ditt nya hus kan vara överväldigande. Läs våra experttips om planering och genomförande för en smidig process!

Digging.svg

Planera din trädgård

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.