Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Grusgång med grind

Så bygger du en grusgång

Härligt knastrande och inte särskilt svår att lägga. Med en grusgång får du hyfsat enkelt och billigt ett vackert gångstråk i din trädgård. Hur mycket förarbete krävs för ett bra resultat? Och vad är skillnaden mellan makadam och singel? Villaägarnas experter ger sina bästa tips!

När du ska anlägga en grusgång är det viktigt att utgå ifrån hur det ser ut idag. Finns redan en grus- eller gångyta så kan det räcka med att komplettera med ett tunt lager singel eller stenkross. Är den tänkta gångvägen däremot en grönyta eller lera, behöver du schakta för att resultatet ska bli bra och hållbart över tiden. 

Tänk på att anpassa schaktningen till önskad höjd på din grusgång och de lager du kommer att lägga på. 

1 Om du behöver schakta – börja med underlaget

Som materialskiljande lager, lägg ut en geotextil (fiberduk) i klass N2. Det är en något mer kvalitativ produkt än den billigaste geotextilen. Geotextilens viktigaste funktion är att skilja det befintliga marklagret från påfört bärlager.

Den skapar också en bryggande och samverkande funktion med bärlagret för ytterligare bärighet och längre hållbarhet. Däremot har den inte – som många tror – någon bra ogräshämmande funktion.

2 Lägg på ett bärlager

Lägg sedan på ett bärlager av makadam 16-32. Behovet av materialtjocklek varierar beroende på om ytan sedan tidigare varit hårdgjord eller ej. På en befintlig gångyta kan 50 mm makadam i fraktionen 16-32 vara tillräckligt.

Men är marken orörd och utan någon speciell underbyggnad behöver du först schakta för att kunna lägga geotextil och 150 mm med 16-32 makadam. Bärlagret har även en dränerande effekt.

Makadam och singel är normalt självkompakterande, men tänk på att just bärlagret behöver packas, så att inte större stenar rivs upp i den färdiga grusytan när du går på den.

3 Slitlagret – det du går på

När du packat bärlagret väl, lägg ett 30-40 mm tjockt lager av överskiktsgrus av endera 4-8 flis eller 8-16 singel. Det här lagret kan krattas ut och behöver inte kompakteras.

Undvik att göra lagret tjockare än just 30-40 mm eftersom ett allt för tjockt lager kan åstadkomma en känsla av att man ”pulsar” när du går på grusgången.

Makadam eller singel?

Det finns olika sorters grus att lägga på grusgången: makadam och singel. Makadam är en krossprodukt, medan singel är naturgrus, en ändlig resurs som tar mer på miljön att framställa och är därför dyrare.

Villaägarna rekommenderar att du i första hand väljer makadam, även om det kan vara behagligare att gå på singel just som överskiktsgrus.

Skötselråd

  • Kratta överskiktsgruset årligen eller vid behov.
  • Kantbeskär gräsmattan längs grusgången.
  • Rensa ogräs regelbundet.
  • Undvik grusiga gräsmattor - lägg ev snö från grusgången inom gångens sträckning.    

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.