Kvinna skriver på avtal
Man med elektrisk såg i carport
Man med elektrisk såg i carport

Hur fungerar rotavdrag?

Hur mycket rotavdrag kan man få? Och vilka regler gäller för rotavdrag? Det är inte helt enkelt att veta. Du kan exempelvis få rotavdrag för att bygga ut garaget, men inte för att bygga ett nytt garage. Rotavdrag sker inte heller automatiskt. Det är därför viktigt att säkerställa att det finns med i avtalet, menar Villaägarnas förbundsjurist.

- Många tror att rotavdraget sker automatiskt. Men det är något som du måste avtala om med hantverkaren. Det bästa är om det framgår i avtalet eller i offerten att rotavdraget ska utnyttjas, säger Eric Bodin, rotavdragsexpert på Villaägarna. 

Undvik fallgroparna med rotavdraget

Rotavdraget fungerar i de flesta fall utmärkt men det finns ett antal fallgropar som du bör passa dig för. Något som riskerar att drabba husägare är när en hantverkare missar tidsfristen för utbetalningen av rotavdraget från Skatteverket. Hantverkaren måste nämligen ansöka om utbetalning för avdraget hos Skatteverket senast den 31 januari nästkommande år. Det kan tyckas vara gott om tid, men hantverkare missar faktiskt att göra detta i tid, berättar Eric Bodin.  

- Att kostnaden för det missade rotavdraget riskerar att hamna på husägaren beror på att många hantverkare har en klausul i avtalet som säger att husägaren, oavsett anledning, ska stå för kostnaden om rotavdraget inte betalas ut från Skatteverket.

Rotavdrag kan ge högre arbetskostnad 

Det förekommer också att hantverkare pressar upp arbetskostnaden på fakturan på bekostnad av materialkostnaden för att maximera rotavdraget. Om hantverkaren har angett en arbetskostnad som är oproportionerligt stor jämfört med materialkostnaden, eller är svårbedömd av annan anledning, kan det leda till att Skatteverket avslår hantverkarens begäran om utbetalning. En del hantverkare har då begärt att husägaren ska stå för kostnaden istället för Skatteverket med stöd av klausulen i avtalet.

-  Den här frågan har faktiskt prövats i domstol. Tyvärr ansåg domstolen att näringsidkaren hade rätt och det slutade med att husägaren fick stå för kostnaden. Domstolens motivering var att parterna hade kommit överens om denna riskfördelning.

Men Eric Bodin är skeptisk till domstolens slutsatser, då det är svårt för en husägare att ha någon närmare uppfattning om vad som är en rimlig arbetskostnad i relation till materialkostnad.

- Det är en bedömning och ett ansvar som borde ligga på den hantverkare som utför jobbet. Därför är det viktigt att skriva tydliga och bra avtal med sina hantverkare, menar Eric Bodin.

Vad är rotavdrag?

Rotavdrag är en skattereduktion som du kan använda när du anlitar någon för reparation, underhåll eller om- och tillbyggnad. Arbetet måste utföras i ditt hem eller i din sommarstuga och avdraget gäller bara för arbetskostnaden. Till bostad räknas även garage, tvättstuga, förråd och fritidshus. Material och resekostnader ger inte rätt till några avdrag.

Det är hantverkarens uppgift att dra av arbetskostnaden på fakturan och därefter ansöka om utbetalning av motsvarande belopp hos Skatteverket. 

Hur mycket rotavdrag kan jag få?

Hur mycket rotavdrag du kan få har ändrats genom åren. För närvarande har du rätt att dra av 30 procent av arbetskostnaden och som mest 50 000 kronor per år och person. Är ni två som äger och bor i bostaden kan ni alltså dra av 100 000 kronor. 

Vilka regler gäller för rotavdrag?

Du behöver uppfylla vissa villkor för att du ska ha rätt till rotavdrag, och för att hantverkaren ska kunna ansöka om avdraget vid Skatteverket.

 • Du ska ha fyllt 18 år vid beskattningsårets utgång. 
 • Du ska ha betalat tillräckligt med skatt.
 • Det ska finnas rotavdrag kvar att använda.
 • Du ska vara bosatt i Sverige och betala skatt här eller bo utomlands men välja att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen.
 • Fakturan från hantverkaren ska vara betald före årsskiftet. Det är ett villkor för att avdraget ska komma med i din deklaration nästkommande år.
 • Arbetet måste utföras i bostaden som du äger och bor i. Undantaget är det fall du äger, eller är andelsägare i dina föräldrars hus. Då kan du också få rotavdrag.

Exempel på arbeten som ger rotavdrag                          

 • Tillbyggnad av bostadshus, förråd, garage, carport eller gäststuga.
 • Slipning och byte av tak, golv och väggmaterial.
 • Målning av tak, golv, väggar, fönster och element.
 • Målning eller lackning köksluckor och dörrar.
 • Byggnation och reparation av inomhuspool. 

Exempel på arbeten som inte ger rotavdrag

 • Nybyggnation av hus eller friggebod, garage, växthus eller liknande fristående byggnad.
 • Reparation och underhåll av  murar, staket, och båtbryggor.
 • Reparation och underhåll av persienner, rullgardiner, markiser, lamellgardiner och solskydd. 
 • Energideklarationer eller mätning av fukt, radon och asbest.
 • Installation och reparation av pooler eller bad utomhus, även om de byggs in i en altan som tillhör huset. 
 • Reparation och underhåll av pooldäck, murar, staket och båtbryggor. 

Källa: Skatteverket.

Historik

Rotavdraget såg sitt ljus 1993. Avdraget var från början en tillfällig lösning och en del av ett större stimulanspaket riktat mot byggbranschen för att få ner arbetslösheten. Sedan dess har avdraget funnits i omgångar och dess syfte har breddats till att bland annat motverka ”svartjobb”.

 

Vill du veta mer om budget och finansiering för ditt husbygge?

Bygger du ditt drömhus? Få finansieringsråd och experttips för att spara pengar och få ut mer av din budget!

 

Piggybank.svg

Budget och finansiering

Våra avtalsmallar

Säkra upp ditt rotavdrag med våra välskrivna avtalmallar. Som medlem i Villaägarna har du tillgång till ett stort antal kvalitetsäkrade avtalsmallar som är klara att användas.  Rotavdragsklausulen ger hantverkaren rätt till kompensation för uteblivet rotavdrag om orsaken ligger på beställarens sida. 

Hantverksformuläret

Bli expert på vad som gäller

Passa på och läs Villaägarnas checklista för att anlita hantverkare. Informationsskriften är framtagen av våra jurister och går exempelvis igenom vad du ska tänka på inför det du anlitar en hantverkare - och vad som gäller om något går fel eller tar för lång tid. 

Checklista för dig som anlitar hantverkare

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.