Byggnadsingenjör och hantverkare tittar på hus
Byggnadsingenjör och hantverkare tittar på hus

Besiktningsmannaboken - för dig som ska besiktiga ditt nybyggda hus

Besiktningar har en stor betydelse i byggprocessen – inte minst vid slutbesiktningen. Besiktningsmannaboken ger dig en checklista över vad som gäller vid en besiktning av ditt hus och vad du kan förvänta dig av en besiktningsman.

Utgångspunkten vid en besiktning är alltid de avtal som finns mellan parterna. I normalfallet tittar besiktningsmannen efter synliga fel i alla delar av entreprenaden och konstaterar att det finns fungerande el-, vatten- och andra installationer. Besiktningsmannen gör även stickprov på installationerna men gör bara en komplett funktionsprovning om en av parterna särskilt har begärt det. Därför är det viktigt att alla provningar och egenkontroller har genomförts inför besiktningsdagen.

Slutbesiktning

När entreprenadarbetena är färdiga och entreprenören har gjort alla egenkontroller och provningar görs en slutbesiktning om någon av parterna önskar det. Slutbesiktningen är viktig eftersom parterna ofta hänvisar till den i juridiska frågor i sina avtal.

Besiktningsmannen

I Sverige finns ett vedertaget system där en utomstående besiktningsman undersöker om entreprenader är utförda på avtalsenliga och fackmässiga sätt. 

Det är vanligt att parterna inför besiktningen har olika uppfattningar. Det blir då besiktningsmannens uppgift att ta ställning i en rad frågor. Utgångspunkten är alltid hur avtalen mellan parterna ser ut och därför är det mycket viktigt att både grundavtal och ändringar i dem bekräftas skriftligt. Besiktningsmannen ska också utgå från byggregler, branschregler och praxis för att avgöra om ett uppdrag utförts rätt och riktigt.

Besiktningsmannabokens tre delar

Besiktningsmannaboken är indelad i tre delar:

1. Besiktningen - checklista

Vi går igenom olika typer av besiktningar och hur de går till. Du får också se hur ett besiktningsutlåtande kan se ut och ta del av en praktisk checklista för vad som ska kontrolleras.

2. Fackmässigt utförande

Vi går igenom vad som räknas som fackmässigt utförande på olika delar av bygget. Denna del är utarbetad av erfarna besiktningsmän tillsammans med en referensgrupp där Villaägarna medverkat.

3. Vanliga byggtermer

Du får en sammanställning av vanliga byggtermer med förklaringar.

Du som är medlem i Villaägarna har tillgång till Besiktningsmannaboken när du loggat in.

Vill du ha fler tips inför din besiktning?

En grundlig besiktning av ditt nya hus är viktig för att säkerställa kvaliteten och undvika problem i framtiden. Lär dig vad du behöver veta och få experttips här!

 

Magnifier.svg

Allt om husbesiktning

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.